Het einde is in zicht.

Niet schrikken maar ik heb het over het vliegseizoen 2021.In het begin van het seizoen waren er twijfels hoe het allemaal zou gaan lopen met betrekking tot Covid en alle maatregelen die dit met zich mee zou brengen.Natuurlijk was 2020 een seizoen met veel nog...

Wat zijn de verschillen

Ik wil u wat verschillen in de duivensport laten zien tussen ons land en België aan de hand van wat uitslagen.België is van oudsher de bakermat van onze duivensport, zoals daar duivensport wordt bedreven zo is in mijn ogen duivensport bedoeld.Ik moet hier gelijk bij...

Arrogantie of onwetendheid.

Ik wil nog ‘n keer terug komen op het voorgestelde nationale vliegprogramma voor 2022.Heb het nu een paar maal gelezen om zeker te zijn van wat er nu eigenlijk staat.Als het onwetendheid zou zijn kan je het bestuur eigenlijk niet eens wat kwalijk nemen want je krijgt...

Hoe krijg je het verzonnen.

Goed besturen is ook een vak, meestal gestoeld op jarenlange ervaring. Het is niet iedereen gegeven dit onder de knie te krijgen, des te meer is het verschrikkelijk jammer dat wij zitten opgescheept met een bestuur dat denkt het te kunnen, maar ik heb hier toch mijn...

Bijna negen maanden

Is het geleden dat ik nog iets op mijn site heb geschreven. Al die tijd kon ik mij er niet toe zetten om weer eens wat aan mijn blog toe te vertrouwen. Maar misschien is er wel een belangstellende die graag zou willen weten hoe ik 2021 tot nu toe heb ervaren. Op de...