Het zal als de nieuwe EU regels door zouden gaan de doodsteek zijn voor de duivensport daar moet je niet aan twijfelen. Ik ben een beetje gaan spitten op het internet wat er tot nu toe over te melden valt. Alles bijeen worden wel de plannen uiteengezet maar of er al wat bereikt is daar moeten we nog even op wachten. Allereerst, wat gaat er nu precies veranderen als Brussel zijn zin krijgt. Dit werd er gecommuniceerd door onze landelijke organisatie;

Nieuwe EU-regelgeving vormt mogelijk een bedreiging voor de duivensport

Op maandag 6 oktober 2020 heeft het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) contact gezocht met de NPO met betrekking tot eerder bekendgemaakte nieuwe EU-regelgeving die op 21 april 2021 van kracht wordt betreffende de diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen van dieren binnen de EU. Deze voorschriften zouden ook van toepassing zijn op duiven die aan wedvluchten deelnemen waarvan de losplaats in een ander EU-land ligt.

Hoewel er nog veel onduidelijk is op dit moment, is één van de meest opvallende regels dat duiven voorafgaand aan een wedvlucht vanuit een ander EU-land eerst 3 weken in quarantaine op het eigen hok zouden moeten, waarna er een controle door een NVWA-dierenarts plaatsvindt uiterlijk 48 uur voor de inkorving. De NVWA-dierenarts geeft daarbij een gezondheidscertificaat af dat de vervoerder van de duiven tijdens het transport bij zich dient te hebben.

De NPO is van mening dat dit niet haalbaar is. LNV deelt de zorgen van de NPO. De NPO is met het ministerie in gesprek om mogelijke oplossingen te onderzoeken. Gelet op de mogelijke grote impact op de duivensport heeft het NPO Bestuur een werkgroep geformeerd bestaande uit Leo van der Waart (voorzitter WOWD), Stephan Göbel (dierenarts), Menko Rittersma (kandidaat bestuurslid van de NPO) en jurist en Gerard van de Aast (bestuurder van de NPO).

Aangezien de regelgeving op alle EU-landen van toepassing is, heeft de werkgroep deze informatie direct gedeeld met de FCI en de nationale bonden van de ons omringende landen. Naast verder overleg met het Ministerie van LNV gaan we met en binnen de FCI met onze buurlanden overleggen wat we gezamenlijk voor actie richting de EU kunnen ondernemen.

De EU-regelgeving waar het specifiek om gaat is de gedelegeerde verordening 2020/688 in aanvulling van Animal Health Regulation 2016/429. De voor de duivensport meest relevante nieuwe hoofstukken zijn 68, 59, 71 en 81 van 2020/688. Klik hier voor de verordening.

Het NPO Bestuur begrijpt dat bovenstaand bericht onrust kan veroorzaken onder duivenliefhebbers. Op dit moment zijn een aantal zaken helaas nog onduidelijk. De werkgroep die het probleem aanpakt bestaat uit duivenliefhebbers met wetenschappelijke, veterinaire, juridische en bestuurlijke inbreng. De werkgroep heeft direct contact met het Ministerie van LNV, de FCI en de nationale bonden van de ons omringende landen en er wordt gewerkt aan het verkrijgen van meer duidelijkheid en het eventueel zodanig aanpassen van deze nieuwe EU-regelgeving waardoor deze het uitoefenen van onze hobby in de toekomst niet zal gaan hinderen.

Ongecoördineerde acties op social media, hoe goed bedoeld ook, helpen daarbij niet! Het NPO Bestuur doet dan ook een oproep aan alle duivenliefhebbers daar niet aan mee te doen en de werkgroep haar werk te laten doen. De werkgroep zal regelmatig rapporteren over de voortgang van zaken, zodat eenieder op de hoogte blijft.

Namens het NPO Bestuur en de werkgroep,

Stephan Göbel, Menko Rittersma, Leo van der Waart en Gerard van de Aast

Vanuit België werd het volgende persbericht aan de liefhebbers  getoond,

De voorzitter van de Belgische bond heeft er persoonlijk nog aan toegevoegd:

Duivensportwereld opgeschrikt door Europese Verordening

Geplaatst op 27/11/2020, Auteur: Persbericht / Davy

Mededeling van de KBDB t.a.v. alle duivenliefhebbers

De duivensportwereld wordt opgeschrikt door allerhande informaties die circuleren over een Europese Verordening (dewelke in werking treedt in 2021) en die onder meer voorziet in een quarantaine van onze reisduiven. Dit zou het einde van de duivensport betekenen.

Alle Europese Duivensportfederaties evenals de Internationale Duivenliefhebbersbond (FCI) hebben zich gemobiliseerd en zetten de nodige stappen bij de nationale autoriteiten zodat de tekst van deze maatregel wordt aangepast en geen impact heeft op de duivensport.

Momenteel werkt de KBDB, samen met een groep gespecialiseerde dierenartsen, aan dit dossier.

Diverse politieke contacten werden eveneens gelegd en we zijn al verzekerd van hun steun en van hun betrokkenheid bij de verdediging van de belangen van onze liefhebbers.

Tot op heden heeft de KBDB enkel positieve reacties gekregen, maar geloof ons, we blijven alert en zullen er alles aan doen om onze favoriete sport te redden.

 

Samen staan we sterk!

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien

Ben benieuwd hoe dit af gaat lopen. Persoonlijk denk ik dat er net als met eerste Vogelgriep regels (toen we ook geen duiven mochten vervoeren) er voor onze sport wel weer een uitzondering wordt gemaakt. Zo niet dan tekenen zich zwarte wolken af aan de horizon.