Welkom op de website van:

Kees Bosua

Wat een makkie.

Afgelopen week zijn op 14 kweekkoppels na alle duiven vertrokken. Het grote hok (zie homepage) is op dit moment helemaal leeg. De komende week ga ik alle rennen schoonmaken onder de roosters en dan gaan aan het einde van de week de eerste jongen weer een afdeling bevolken. Op dit moment is het werkelijk een genot zo weinig ik moet doen aan de verzorging. Zoals het nu gaat vind ik het prima. Merk wel aan mezelf dat de grootste ambitie er niet meer is. Natuurlijk probeer ik zolang ik nog duiven heb er het beste uit te halen. Maar ik weet ook wel dat er niet veel moet tegen zitten of ik sluit de hele winkel. Kan uiteraard niet in de toekomst kijken, maar wie weet hoeveel plezier ik er weer in ga krijgen en nog een flink aantal jaren duiven blijf houden.
Op de nieuwsbrief van de NPO kunt u lezen dat de commissie eerlijk spel hun huiswerk heeft gedaan. Misschien dat de afdeling 5 commissieleden een blik hierop willen werpen en zien hoe ze hun werk hadden kunnen doen. Als ze dit nog niet hebben gedaan, laat deze kans niet schieten. Kan je nog wat van leren voor als je weer zitting neemt in een commissie. Dit terzijde. Deze commissie eerlijk spel van de NPO heeft een eerste overleg met verschillende afdeling bestuurders achter de rug. Daar zijn best redelijke voorstellen uit gekomen. Je kan wel zien dat vooral de tijdlijn bij deze gesprekken een belangrijke rol heeft gekregen. Zo is het voorstel tot inkorfbeperking opgeschoven naar november om tot een goed gedragen oplossing te komen. Ik vind dat de commissie hiermee goed werk heeft gedaan. Het zal niet op een jaar langer of korter aankomen om te moeten wachten. Wat belangrijker is, is dat er serieus werk van wordt gemaakt. Mijn afdelingsbestuurders hebben zich met een schijnvertoning duidelijk in hun kaart laten kijken. Ze hebben wel duidelijk laten blijken voor wat voor een duivensport zij kiezen. Die neigt volgens mij toch richting de belangen van de wat grotere inkorvers.
Ik ben mijn stukje begonnen met “wat een makkie”, ik ga hier maar mee door en maak er dit keer ook hier een makkie van.

 

Ledental.

Niet alleen in Brabant en Limburg..... Ad Schaerlaeckens vraagt zich (op zijn weblog) af waarom het afnemen van het ledental in Brabant en Limburg zoveel sneller gaat als in de rest van Nederland. Nu, bij de rest van Nederland moet je dan niet het Dordtse rekenen. Bij...

Lees meer

Op naar België.

Op naar België ...... Afgelopen vrijdag zijn we weer eens ouderwets op pad gegaan om aan duiven te geraken. En met we bedoel ik Jan Ouwerkerk en ikzelf. Ouderwets is misschien een groot woord, maar rond 1980 gingen we al samen op pad om zo hier en daar wat goede...

Lees meer

Over verluchting.

Over verluchting.... Een vraagje verscheen er in mijn email box. Het ging over hoe mijn verluchting is in het jonge duivenhok. Dit is heel simpel te beantwoorden met een paar foto's. In drie foto's kan ik u heel mijn verluchting laten zien. De eerste foto is van de...

Lees meer