Dit keer heb ik een schrikbarend verhaal gelezen op de Belgische website van P-Bay.

Het is nog niet van toepassing bij ons in Nederland, maar stel je voor dat het in België wel zo gaat als in het volgende verhaal omschreven dan kun je er donder op zeggen dat het voor ons ook wel eens zou kunnen in de toekomst. Maar lees het verhaal en huiver.

Beste sportvrienden, zet u neer. Lees dit aandachtig en hou u goed vast aan uw stoel.

DE ZAAK PLATTEEUW  :  de enige en echte versie

Een tijdje geleden  zijn we moeten voorkomen voor de correctionele rechtbank van Ieper.  Dit is in de nationale pers verschenen, met de nodige sensatie erbij. Van bepaalde kranten is al lang geweten dat enkel de prijs en de datum, de enige 2 correcte feiten zijn. Voor het vervolg van de zaak, geloven wij 100% in de bekwaamheid en de wijsheid van de bevoegde rechters te Ieper. Deze zaak is volledig uit zijn proportie getrokken. De zaak wordt verder gezet op 8 januari aanstaande. Het is een publieke zitting, iedereen kan dit dus volgen. De zaak begint om 11 uur. Achteraf is een bezoek aan het “In Flanders Fields” museum een grote aanrader. Een bezoek aan Ieper is meer dan de moeite waard.

De eventuele gevolgen voor de duivensport .

Iedereen die me kent weet dat ik een enorme positieve kerel ben . Maar in alle eerlijkheid moet ik zeggen dat het er niet goed uitziet voor de duivensport. De VOLKSE sport zal moeten wijken voor een professionele sport, met alle gevolgen van dien. Alle advocaten hebben enorm hun best gedaan om alles uit te leggen aan de rechtbank. Voor een rechter zijn duiven iets heel uitzonderlijk, zeker geen dagelijks feit. De KBDB had meester Vercammen meegestuurd om het belang van alle duivenmelkers te verdedigen. We zijn alle 25000 in de fout. We worden allen aanschouwd als pluimveehouders, als boeren, als houders van dieren gekweekt voor de voedselconsumptie .

Het eerste dat een duivenmelker voorgeschreven wordt door een dierenarts, zijn de geregistreerde producten TRICHOPLUS en TRICHOCURE. Dit zijn de enige geregistreerde producten die werken tegen trichomonas. Deze producten bevatten ronidazole. Deze producten zijn ten STRENGSTE VERBODEN om in het bezit te zijn van duivenmelkers. Dit is een inbreuk op de DRUGSWET. Wij worden niet vervolgd om het toedienen van Ronidazole, we worden vervolgd om het in bezit zijn van Ronidazole. Dat dit een minimale hoeveelheid was, waar men geen 3 duiven kan mee behandelen, is een gegeven. De houdbaarheidsdatum van het product was ongeveer 10 jaar overschreden. Dus geen enkel product mag in het bezit zijn van een duivenmelker. Dit is heel duidelijk. Alle producten (de meeste natuur producten) werden op een correcte manier verkregen. De oude verjaarde producten waren vroeger allemaal vrij verkrijgbaar, zo veel je maar wou. Op de lijst van in beslag genomen producten staan producten die ik verkregen heb door het winnen van een natura prijs bij een kampioenschap. Blijkbaar waren bepaalde van deze bijproducten niet geregistreerd !!!

Volgens de wet is Ronidazole een STRENG VERBODEN en KANKERVERWEKKEND product. Dit mag wel toegediend worden aan vinken, parkieten, sierduiven enz …. omdat deze niet in de voedselketen terecht komen. Dus, als er geen duiven meer in de voedselketen komen is dit opgelost !!!!!!!

Om in orde te zijn met de wet op vandaag, moeten we een individuele fiche hebben van iedere duif, moeten wij een boek in ons bezit hebben, op ons hok (niet bij de dierenarts thuis), waar de controleur van het FAVV direct kan zien welke duiven  op ons hok zitten, welke behandelingen ze in hun leven al gekregen hebben. Wanneer een duif een vaccin gekregen heeft, door welke dierenarts, met welk een product, op welke datum, lotnummer en nog zo veel meer.

Een duivenliefhebber mag NOOIT in het bezit zijn van medicijnen of NIET-GEREGISTREERDE producten, indien een duivenliefhebber niet in het bezit is van een geregistreerde boek (wat niemand in België bezit, we weten zelfs niet wat er wettelijk moet in komen !!!! Hier is nooit enige vorm van communicatie geweest naar de liefhebbers, niet door de bond, niet door het FAVV. Indien je zo’n boek zou bezitten, mag je WEL in het bezit zijn van medicatie of NIET-geregistreerde producten, indien deze zijn voorgeschreven door de dierenarts en enkel in de periode van de behandeling.

Indien je een kuur moet geven van 7 dagen, mag je de 8ste dag niets meer in uw bezit hebben. Niemand die weet hoe het juist zit. Niemand die weet welke producten er geregistreerd zijn en welke niet . Alle “anti-parisitaire ” producten (tegen luizen) zijn verboden. U mag zelfs geen bleekwater in de nabijheid van duiven hebben.

Dus : beste collega’s : als er morgen een controleur aan de deur staat hebt u ALTIJD PRIJS. U bent geen officiele pluimveehouder, bezit geen geregistreerde boek , u bent zeker in het bezit van niet geregistreerde producten, ze vinden zeker wel iets bij u. De controles gebeuren wekelijks. Iemand heeft mij gebeld dat hij een boete van 850 euro gekregen heeft, voor het in bezit zijn van een product die ronidazole bevat, op een rechtmatige, voorgeschreven manier verkregen.

Dit betekent de dood voor de sport. Wie zal er al die papieren bijhouden ??? Wie zal hiervoor de meerkost betalen ??  Een pluimveehouder moet in orde zijn, moet btw-aangiftes invullen, moet een bedrijfscontract maken met een dierenarts ….hoeveel van de 25000 gaan dit doen ??? Bij kippen is de limiet op 200 stuks, iedereen erboven is een prof, moet btw aangiftes invullen,  balans opmaken en zo veel meer.  Er wordt gemiddeld per liefhebber 80 ringen gekocht per jaar, dus de meesten zullen wel ooit meer dan 200 duiven op hun conto staan hebben.

Maar indien je enkel 15 duiven bezit, moet je toch de fiches van de duiven bijhouden, contract maken met dierenarts, u bent een VOEDSELPRODUCENT, een boer. De procureur was hier héél duidelijk in. We overtreden allemaal de wet, we zijn een gevaar voor de volksgezondheid. De 2 advocaat-duivenspelers kregen eveneens een veeg uit de pan, dat ze ook de wet overtreden door het in bezit zijn van een product tegen trichomonas, een product dat ronidazole bevat .

Over-reglementering  betekend de dood van de “Volkssport “

De lawine die dit meebrengt is niet te schatten. Duivenclubs, transport, voeders, bijproducten, duivenverkoopsites, beurzen … Voor de meesten betekend dit het einde. Als er morgen veel minder duiven zijn, kan iedereen de rekening wel maken. De ernst van de situatie beseft iedereen, maar wie kan er de wet veranderen ???? Bepaalde mensen zijn er mee bezig, maar de oplossing kan nog jaren duren, tijd hebben we niet meer. We kunnen toch niet hopen op een “gedoogbeleid”. De controleurs doen ook maar hun job.

Conclusie

Dit alles is begonnen met de bedoeling om Platteeuw een peer te stoven, te danken aan onsportieve concurrenten, mensen die de naam duivenliefhebber onwaardig zijn . Na een dubbele huiszoeking van vele uren, werd geen enkel prestatiebevorderend product gevonden. Zal de oude KBDB-voorzitter al deze verantwoordelijkheid op zich nemen ?? Was hij de bedenker van deze  samenzwering ?? Wie zat  hier achter ?? Wie  zijn de bedenkers van dit plan ??
Wij weten wel wie hier achter zit, maar misschien mogen deze mensen zich eens verantwoorden ten opzichte van al de liefhebbers die zullen stoppen. Mensen die groot geworden zijn met de sport zullen de sport kelderen …. ongelooflijk maar waar.

Niemand die gedacht had, dat dit heel anders ging uitdraaien. De cirkel is bijna rond. Dit landverraad, dit bedrog, zal vooral de oude kampioenen het zwaarst straffen. Mensen die een mooie “stuiver” verdiend hebben met de duiven, zullen op de rooster gelegd worden en mogen betalen. De nieuwe kampioenen hebben niets te vrezen, als je vele jaren verlies hebt geleden zal er nog niet veel winst zijn .

Voor mij persoonlijk, zal de rechtzaak hopelijk nog meevallen. Wij wisten niets van dit alles, zoals de andere 25000 leden. Dit zijn verzachtende omstandigheden. Mijn strafregister is blanco.
Mijn pa heeft een foute verklaring afgelegd. Hij heeft verklaard dat hij  5 jaar geleden 1 duif naar de poelier heeft gebracht. Deze duif werd effectief aan een poelier gegeven (de poelier is ook een duivenmelker). Hij heeft deze duif gekregen en gebruikt voor de kweek .

Strafst van al is dat wij NOOIT een duifje in de voedselketen hebben gebracht. Voor ons zit er niets anders op, dan terug te tonen wie we zijn, op sportief vlak. Wij zijn véél meer dan gemotiveerd, wij hebben de kampioenen zitten, de resultaten zullen er naar zijn ook. De winterpraat laten we aan ons voorbij gaan, we zullen op de afspraak zijn wanneer het er echt om gaat . Onze doelstellingen zijn gekend, maar dan ieder jaar beter en beter.

Dus, afspraak vanaf mei 2015. Mooi weer, lastige vluchten, liefst geen wind of wind op de kop ……schrijf ons maar op. Dan zijn we op ons best.

Ik wil al de sportieve melkers een gezond en gelukkig 2015 wensen.

Veel succes .