Welkom op de website van:

Kees Bosua

Wat een makkie.

Afgelopen week zijn op 14 kweekkoppels na alle duiven vertrokken. Het grote hok (zie homepage) is op dit moment helemaal leeg. De komende week ga ik alle rennen schoonmaken onder de roosters en dan gaan aan het einde van de week de eerste jongen weer een afdeling bevolken. Op dit moment is het werkelijk een genot zo weinig ik moet doen aan de verzorging. Zoals het nu gaat vind ik het prima. Merk wel aan mezelf dat de grootste ambitie er niet meer is. Natuurlijk probeer ik zolang ik nog duiven heb er het beste uit te halen. Maar ik weet ook wel dat er niet veel moet tegen zitten of ik sluit de hele winkel. Kan uiteraard niet in de toekomst kijken, maar wie weet hoeveel plezier ik er weer in ga krijgen en nog een flink aantal jaren duiven blijf houden.
Op de nieuwsbrief van de NPO kunt u lezen dat de commissie eerlijk spel hun huiswerk heeft gedaan. Misschien dat de afdeling 5 commissieleden een blik hierop willen werpen en zien hoe ze hun werk hadden kunnen doen. Als ze dit nog niet hebben gedaan, laat deze kans niet schieten. Kan je nog wat van leren voor als je weer zitting neemt in een commissie. Dit terzijde. Deze commissie eerlijk spel van de NPO heeft een eerste overleg met verschillende afdeling bestuurders achter de rug. Daar zijn best redelijke voorstellen uit gekomen. Je kan wel zien dat vooral de tijdlijn bij deze gesprekken een belangrijke rol heeft gekregen. Zo is het voorstel tot inkorfbeperking opgeschoven naar november om tot een goed gedragen oplossing te komen. Ik vind dat de commissie hiermee goed werk heeft gedaan. Het zal niet op een jaar langer of korter aankomen om te moeten wachten. Wat belangrijker is, is dat er serieus werk van wordt gemaakt. Mijn afdelingsbestuurders hebben zich met een schijnvertoning duidelijk in hun kaart laten kijken. Ze hebben wel duidelijk laten blijken voor wat voor een duivensport zij kiezen. Die neigt volgens mij toch richting de belangen van de wat grotere inkorvers.
Ik heb mijn stukje begonnen met “wat een makkie”, ik ga hier maar mee door en maak er dit keer ook hier een makkie van.

 

Wat een makkie.

Afgelopen week zijn op 14 kweekkoppels na alle duiven vertrokken. Het grote hok (zie homepage) is op dit moment helemaal leeg. De komende week ga ik alle rennen schoonmaken onder de roosters en dan gaan aan het einde van de week de eerste jongen weer een afdeling...

Lees meer

Een nieuw seizoen.

Had beter een nieuw jaar kunnen schrijven. Het duivenseizoen is eigenlijk al een week of zes geleden begonnen. De winterkweek is bij de meesten al op het eind aan het lopen. Of loop ik nu te hard van stapel. Het is wel een feit dat echt de allersnelsten reeds jongen...

Lees meer

Wie graag gokt,

Moet verhuizen naar China. Daar wordt echt op alles gegokt. Zoals de meesten onder ons inmiddels wel hebben vernomen is in China de duurste duif ooit verkocht voor 2,7 miljoen euro. Als er daar niet op de duiven gegokt kon worden wat zou dan de prijs zijn geweest voor...

Lees meer

Leve het internet.

Leve het internet. Voor de één een bron van ergernis voor de ander een godsgeschenk. Ikzelf vind het iets meer doorslaan naar een geschenk. Als er tenminste op de juiste manier gebruik van wordt gemaakt. In de duivensport gaan we er ook steeds meer en meer gebruik van...

Lees meer

Een paar mailtjes.

Deze week is het moeizaam om aan goed verhaaltje te komen in mijn blog. Heb de afgelopen week nogal een flink aantal e-mails ontvangen. De meesten toch wel met interesse gelezen en van sommige zowaar wat opgestoken. Het afgelopen seizoen heeft de afdeling 4 (Limburg)...

Lees meer