Afgelopen vrijdag hadden we de eerste ledenvergadering van deze winter. Dit was een vergadering van de Dordtse Bond. Een beetje aan de vroege kant qua datum, maar dat was met voorbedachte raden. Ik had zelf namelijk een voorstel ingediend. Als dit goed zou worden ontvangen moest dit met gezwinde spoed naar het samenspel en de afdeling. Uiteraard werd veel gepraat op de vergadering hoe het voorstel uiteindelijk er uit moest komen te zien. Waar ging het over !! Het ging over een inkorf beperking, of hoe je de lat een beetje op gelijke hoogte voor iedereen kan leggen. We kwamen er uit en hebben het volgende voorstel naar alle secretariaten van het samenspel gestuurd.

 

Afschrift: secretariaten verenigingen samenspel Drechtsteden. 

Betreft voorstel: inkorfbeperking. 

Geachte bestuur Samenspel en Adeling 5, 

Hierbij willen wij een voorstel van één van onze leden inbrengen in de samenspel vergadering om verder mee te nemen naar Afdeling 5. 

Wij hebben het voorstel met onze leden besproken en hierbij een positieve instemming gekregen om dit voorstel bij het Samenspel Drechtsteden en Afdeling 5 in te brengen. 

Om de sport meer gelijkwaardig te maken is het noodzakelijk om geleidelijk een inkorfbeperking in te voeren. Hiermee zal het ongehinderd steeds meer duiven inkorven een halt worden toegeroepen. De overheersing van een aantal melkers neemt het plezier van vele anderen weg. Om niet direct een revolutie te ontketenen is het wellicht verstandig om met twee uitslagen te werken. 

De eerste uitslag zal gebruikt worden om de kampioenschappen uit op te maken en zal de hoofduitslag worden. In deze uitslag wordt een beperkt aantal duiven opgenomen.

Het maximale aantal ( ploeg) van de inkorfstaat zal zijn:

   30 oude duiven.

   60 jonge duiven.

   45 duiven voor de nalijn

   Maximaal 1 ploeg per liefhebber.

   Maximaal 1 ploeg per adres, kavel en/of coördinaat.  

In een tweede uitslag kunnen alle duiven op vrijwillige basis worden opgenomen. Indien een liefhebber er voor kiest om niet tegen alle overige duiven te willen vliegen dan zal de liefhebber ook niet worden opgenomen in de uitslag. 

Het bestuur DC &VB zou dit voorstel willen inbrengen in de volgende Samenspel en Afdeling 5 vergadering. 

Het bestuur DC&VB is van mening dat dit voorstel een eerste aanzet is tot eerlijk spel. In een later stadium, om echt gelijkwaardigheid te krijgen zou er voor het seizoen een beperkt aantal duiven moeten worden opgegeven en dus niet een aantal van de inkorfstaat. Het aantal dat moet worden opgegeven is het gemiddeld aantal oude en jonge duiven van de afgelopen jaren. Dit zullen circa 25 oude en 30 jonge duivenzijn. De ongelijkheid in kwaliteit, tijd en ruimte is al meer dan voldoende. Alleen in aantallen is te sturen. Wij beseffen dat dit op dit moment te snel gaat en dit op een later tijdsstip alsnog inbrengen. 

Met sportgroeten en namens de leden,

Het bestuur DC&VB. 

 

Het balletje rolt, en de bal ligt nu bij de andere verenigingen.

 

Zal best wat teweeg brengen als dit voorstel wordt aangenomen, maar ben er zelf van overtuigd dat we ons moeten inspannen om te behouden wat we nu nog hebben. Tot nog gaat het niet de goede kant op. Zo zijn er de laatste paar weken weer een paar werkers opgestapt die moeilijk te vervangen zijn. Gelukkig zijn ze niet verloren voor de sport. Wel zullen er nieuwe mensen op moeten staan die hun werk gaan overnemen.

Zo heeft Cees Epping zijn werkzaamheden neergelegd. Voor het vervoer was hij altijd in de weer. En zoek maar weer eens iemand die er met net zoveel energie invliegt als hij. Wat zeker ook een aderlating is zijn het verdwijnen van twee mensen uit de lossingscommissie. Willem de Bruin en Tom van Zwienen stoppen hier mee en gaan het wat rustiger aan doen. Persoonlijk vind ik het zeer jammer dat die twee verloren gaan voor het lossings gebeuren. Acht jaar hebben ze het lossen van onze duiven prima voor elkaar gehad. Niet te kinderachtig en zeker met veel gevoel voor wanneer het wel kon en wanneer het niet kon. Prima gedaan mannen en bedankt. Misschien wel interessant om te lezen wat hun belangrijkste beweegreden waren om tot dit besluit te komen.

 

Beste bestuursleden, commissieleden en convoyeurs, 

Vandaag heb ik Danny als voorzitter telefonisch kenbaar gemaakt dat Willem en ik, na 8 jaar, nu afzien om vanaf 2016 deel uit te maken van de lossingcommissie. 

Reden om niet meer door te gaan is het als maar complexer, onwerkbaarder en irritanter worden van de omstandigheden om de taken uit te voeren, naast de weerprognoses die niet altijd uitkomen. 

Enkele voorbeelden zijn: 

–         Te veel lossingen en groepen in het kleine vlieggebied, dat leidt tot veel chaos en onmogelijke coördinatie, ook onze Afdeling5 doet daar aan mee. 

–           losbesluiten van andere afdelingen lopen traag, onduidelijk of door slechte communicatie en leiden veelal tot onnodig wachten op elkaar of lossingen, die door elkaar gaan, 

–         Het IWB met de meteo-ondersteuner Elzinga geven steeds meer factoren om eerder niet of laat te lossen in plaats van mogelijkheden om wel te lossen. 

–         De coördinatie en luchtverkeersleiding, die het IWB volgens het protocol op zich zou nemen, komt niet van de grond of wordt niet gedaan en laat die taak aan de afdelingen onderling over, met rommelige lossingen als gevolg,

 

–         De veeleisendheid van vele liefhebbers wordt steeds onrealistisch hoger (geen verliezen, snel afgelopen, goede uitslag en alle duiven binnen een half uur thuis) en anders is er verkeerd gelost, is toch de regelmatig gehoorde kritiek. 

–         Regelmatige reacties dat leden van de commissie in hun voordeel de lossing beïnvloeden.  

Daarnaast geven de werkzaamheden soms al op vrijdag, de zaterdag en soms ook nog de zondag een behoorlijk beslag op je agenda of vrijetijdsbesteding/eigen duivenhobby. Naast bovenstaande zijn er nog wel een paar punten te noemen, maar samenvattend hebben de bovenstaande punten al ruim enkele maanden gezorgd dat wij het niet meer leuk vinden en niet meer gemotiveerd zijn om door te gaan. 

Wellicht dat er ook een natuurlijk proces van afstomping door de jaren heen bij ons is gaan ontstaan veroorzaakt door het bovenstaande.  

Wij bedanken het bestuur, commissieleden en de convoyeurs voor het vertrouwen en samenwerking en hopen dat er snel nieuwe leden zich zullen aanmelden, immers velen weten hoe het lossen moet of had gemoeten. Indien gewenst willen wij deze mail mondeling toelichten.

 

Met vriendelijk groeten, 

Willem en Tom.

 

Vorige week is het er niet van gekomen om een berichtje te schrijven. Het was wel het weekend van de laatste vluchten. Jammer genoeg waren het niet de mooiste vluchten. Wel was het een meevaller op de dag van lossing. Want op vrijdag was het voor velen duidelijk dat er dat weekend geen mogelijkheid was om te lossen. Het weerbericht had het alleen maar over regen, veel regen. Uiteindelijk op zaterdag konden de duiven gelost worden precies voor de buien uit. De navlucht vanuit St Quentin werd een heel vreemde vlucht. In Dordrecht werd de eerste duif geklokt om 10.51 uur. In Alblasserdam 8 km verder om 10.51 uur. En in Reeuwijk 27 km verder om 10.51 uur.

Na deze vlucht werd het tijd om de duiven van de Nationale vlucht vanuit Sens op te wachten. Maar het inschatten hoe laat deze moesten arriveren was voor iedereen een groot probleem. Zelf dachten we, gezien de snelheid van St Quentin, tussen 12.30 en 12.45 zou wel eens mooi kunnen zijn. Daar zaten we dus een heel eind naast. De eerste duif in Dordrecht was er al om 12.10 uur. Maar dat was al 10 minuten te laat voor de 1e prijs in de afdeling. Op ons eigen hok was het ook niet de echte super uitslag waar je op hoopt. Ik had er 70 ingekorfd. Er zaten er nog 15 thuis met one-eye cold. Na het niet in kunnen korven van vorige week best nog een mooi aantal duiven die deze week wel mee konden. Van de 70 die mee waren kwamen er 34 op de uitslag in de kring. Tegen 1072 duiven won ik: 12-16-28-29-30-32-35 enz. In de club tegen 246 duiven 2-3-5-6-7-8-9 enz. En nu zit het seizoen er op.