Is een gezegde wat zeker in de duivensport op dit moment niet van toepassing is. Nu we de eerste sectorale Eendags fondvlucht achter de rug hebben wordt het duidelijk dat er in Zuid-Holland qua wedvlucht regelementen maar een beetje aangerommeld wordt. En wat mij dan nog het meeste verbaasd is dat dit op grote schaal gebeurt in de vereniging van de Afdeling 5 voorzitter, met name de Vriendschap in Gouda. Zij zijn klaarblijkelijk nationaal inkorfcentrum maar gedragen zich daar niet naar. En als het dan nog een clubje van echte amateurs zou zijn kan je er nog een klein beetje begrip voor opbrengen. Maar ik denk dat dit één van de, zo niet de sterkste vereniging in Zuid-Holland is. Dat je dan als voorzitter van de afdeling de wedstrijd regelementen maar een beetje aan je laars lapt vind ik raar. Je weet toch dat alle ogen gericht zijn op kwatta, zoals wijlen Cor Vroegindewey altijd zei tegen mij. Ik weet ook wel dat een voorbeeldfunctie niet het prettigste is om mee om te gaan maar dat is nu eenmaal zo als je voorzitter wil spelen.
Om alles een beetje duidelijk te maken het volgende, wij in Dordrecht zijn ook nationaal inkorfcentrum en proberen daar ook naar te handelen. Dit houd in dat we op elke sector/nationale vlucht iedere ingekorfde duif op een mandenlijst invullen. Zoals het in de regelementen wordt voorgeschreven:

Inkorven. Er mag alleen ingekorfd worden in de toegewezen nationale/sectorale inkorfcentra.
Om te kunnen inkorven moet men minimaal met zeven inkorvende leden zijn. Met minder leden mag er niet worden ingekorfd.
De inleg op de sectorale/nationale-sectorale concoursen is gratis. De kosten voor de uitslag op papier € 3,50.

De ingekorfde duiven moeten in het UDP-bestand worden ingebracht. Alle poules moeten op niveau 9 worden ingebracht. Dit moet gebeuren met een voor 2018 toegelaten applicatiesoftware programma.
Het is verplicht om alle duiven die ingekorfd worden op de mandenlijst te zetten.
Bij duiven die via een elektronisch systeem worden ingemand, vult u in de kolom van de gummiringen een ‘E’ in.

Waarom ze dit dan in dit inkorfcentrum niet hoeven te doen is mij niet duidelijk. Tegen daar inkorvende leden van andere clubs die zelfs er naar vroegen of er geen mandenlijst moest worden gemaakt werd gezegd dat dit niet nodig was.

Nog een stukje in de regelementen gaat over het melden van duiven, dit gaat als volgt:

Melden van de duiven

Op de nationale sectorale wedvluchten is de meldplicht van kracht.
Voor de sectorale midfondvlucht geldt een aangepaste regeling:
• Iedere liefhebber meldt de eerst aankomende duif bij het inkorfcentrum. (Binnen 30 minuten)
• Het inkorfcentrum meldt de duif binnen 30 minuten door aan de nationale rekenaar.
Wij gaan via deze procedure de techniek testen om voor de toekomst live-verwerking van uitslagen mogelijk te maken.

En u raad het al ook daar wordt niet aan meegedaan. Melden van duiven is daar dus ook overbodig.
Alles bij elkaar scheelt het best een hoop werk. Dus als dit ook voor andere inkorfcentra geldt zouden we daar graag van op de hoogte worden gebracht. Het lijkt mij toch duidelijk als de voorzitter zelf hier toestemming voor geeft het best even op de site van de afdeling gepubliceerd mag worden, dan kunnen andere verenigingen daar ook van profiteren.

Nu de vlucht zelf, dat was er één uit het boekje. Prachtig weer en een super verloop. Misschien iets teveel overmacht van de goede hokken in vorm maar dat is inherent aan deze omstandigheden. En zolang de meerderheid van de leden het allemaal blijft goed vinden moeten we daar maar mee leren leven.
De eerste drie duiven in de provincie zitten ook over heel de breedte verdeeld, mooier kan niet. Bij ons in de club waren de 36 prijzen ook in 36 minuten verdiend. Je zal ver in de tijd terug moeten wanneer je zo’n verloop van een 600 kilometer vlucht wilt vinden.
Ook op eigen hok kwamen ze aan de lopende band en zoals de meesten onder ons wel willen had de eerste duif best een paar minuten eerder mogen komen. Maar al met al zijn we best tevreden, maar ook niet meer dan dat.
De eerste drie duiven stonden binnen een minuut op de wekker en winnen 4, 8 en 9 in de kring tegen 839 duiven. Dezelfde drie duiven wonnen op de eerste dagfondvlucht vanuit Gien de 3e 4e en 10e in het rayon.
Op mijn hok was het deze keer een echte duivinnen vlucht. Bij de eerste 8 duiven zat maar 1 doffer. De doffers hadden er ook duidelijk meer van afgezien als de duivinnen. Ik denk dat ik de doffers die mee waren volgende week maar thuis houd. Er zaten er nog een paar thuis en tezamen met de duivinnen heb ik er toch weer een kleine 30 voor de volgende vlucht. Dat moet toch genoeg zijn om een leuke wedstrijd te hebben. Dus op naar volgende week.