Werd er dan door de afdeling vergaderd. Er zou van alles besproken en besloten worden over het naderende vliegseizoen. Ook het door het samenspel Drechtsteden ingediende voorstel tot inkorfbeperking kwam deze avond aan de orde. Natuurlijk waren wij zeer benieuwd hoe er hierop gereageerd zou worden. Er was gedurende de afgelopen vier maanden veel over geschreven en gepraat. Mijn verwachting was dan ook dat er best eens serieus over gedebatteerd zou kunnen worden. De waarnemend voorzitter bracht het dan ook ruimschoots onder aandacht. In het bestuur had men er zich ook op voorbereid en kwam men tot het besluit dat om het te proberen een schaduwuitslag op de site wil gaan plaatsen. Daarna kwam de voorzitter van samenspel Drechtsteden aan het woord en bracht onder de aandacht dat men tot dit voorstel was gekomen om vooral tot een eerlijker spel te komen. Hij vroeg hierna hoe de andere samenspelen hierover dachten. Toen werd pas echt duidelijk hoe men hierover in de andere acht samenspelen dacht. Namelijk helemaal niet. Werkelijk niet één samenspel wist zich uit te spreken of ze voor of tegen het voorstel waren. De eindconclusie moet volgens mij zijn dat werkelijk niemand zich druk maakt of je nu tegen 10 of tegen 200 duiven per liefhebber moet spelen.

De mannen die de afgelopen vier maanden met een toegeknepen poepgat hebben rondgelopen kunnen weer met een gerust hart tot ontspanning over gaan. Het gevaar is voor hun geweken.

We komen er nog wel op terug, dit is even een update. Ik denk dat veel lezers wel benieuwd waren naar de uitkomst van de vergadering.