Maandag weer de drukste dag van het jaar gehad. Tenminste zo ervaar ik dat. Heb namelijk de kwekers en de voedsterkoppels weer bijeen gezet. Vind dit zeker niet de leukste dag van het jaar. Het kweekhok weer helemaal schoon gemaakt, de broedhokken weer allemaal op hun plaats gezet en toen het donker is alle koppels bijeen gezet. In totaal 52 koppels. Dit jaar kweek ik alleen nog uit 16 geselecteerde doffers en alle 32 kweekduivinnen. Eerste twee ronden eieren worden omgelegd bij de voedsters. Daarna krijgen de doffers een andere duivin en van deze koppeling wordt ook de eerste ronde omgelegd. De vierde ronde van de doffers gaan ze dan zelf de jongen groot brengen. Zo ga ik dit jaar proberen de gemiddelde kwaliteit een beetje omhoog te krijgen. Denk zoals het nu gaat ik gaandeweg achterop raak. Om dit niet verder te laten gebeuren ben ik ook begonnen om enkele goede vliegers over te zetten naar het kweekhok alhoewel ik ze nog best zou kunnen gebruiken op het vlieghok. Weet op dit moment ook al dat ik alle duiven die aan het eind van het jaar nog op het vlieghok zitten van het jaar 2015 volgend seizoen naar het kweekhok gaan. 2015 is achteraf best een goed kweekjaar geweest. In dat jaar heb ik een tiental duiven gekweekt die op ieder hok een goed figuur zouden slaan. Daarentegen was 2016 een bijzonder slecht kweekjaar. Van dit jaartal zijn er nog maar een duifje of 3 á 4 die nog op het hok zitten. Daarbij zit één echt bruikbare duif, zij won dit jaar o.a. 3 keer de 2e in de club. Voor 2018 zit er een mooie ploeg jaarling doffers maar wat de duivinnen van dit jaartal aan gaat heb ik toch mijn twijfels. Maar we gaan het zien, begin september weten we meer.
Heb ook wel een vermoeden waarom ik in deze situatie verzeild ben geraakt. In de periode 1995/ 2005 had ik een vliegploeg die stuk voor stuk bestond uit echte goede duiven. Maar nog voornamer, op het kweekhok zaten toen minstens net zoveel echte goede voormalige vliegduiven. Ook toen was het kweekhok 30 koppels groot. Maar van deze koppels waren er op een gegeven moment ongeveer 30 duiven die ieder minstens één keer een eerste prijs hadden gewonnen. En daar wringt hem nu net de schoen als ik op dit moment mijn kweekhok potentieel bekijk. Ben in 2009 opnieuw begonnen met bijna alleen maar duiven die nog geen mand van binnen hadden bekeken. Wist wel heel goed wat hun ouders en/ of familie voor mij bijeen hadden gevlogen. Daarop voortbordurend werd er elk jaar wel een knappe duif gekweekt, maar beslist niet in die getale als voor 2009. Je komt dan eigenlijk ieder jaar opnieuw wat duiven tekort die je nodig hebt op het kweekhok. Als je maar een enkele duif hebt die wat bijzonders voor je bij elkaar vliegt ga je die ook niet meer zo gauw naar het kweekhok verplaatsen. Je hebt hem hard genoeg nodig op je vlieghok. En daar wringt de schoen. Deze vicieuze cirkel gaan we dit jaar proberen te doorbreken. Op de eerste plaats door nog maar uit een select ploegje doffers te kweken. Op de tweede plaats door aan het eind van het jaar meerdere vliegers naar het kweekhok te transporteren. Dan maar een jaartje wat minder vliegen.
Het is ook vergader seizoen. En daar wil ik ook nog wat over kwijt. Over het vergaderen heeft de eindredacteur van “HET SPOOR” een redactioneel stuk in zijn krant geplaatst. De strekking van stukje was dat als je wat wilt veranderen aan het massa inkorven je dit moet doen via de officiële kanalen. Van onder af moet dit in gang gezet worden is zijn stelling. En daar heeft hij nog gelijk in ook. Maar…. wat gaat er dan gebeuren. Op een vergadering van onze vereniging werd het voorstel gelanceerd om het massa inkorven te beteugelen. Zoals het hoort werd dit voorstel naar het samenspel doorgespeeld. Ook daar was men het er over eens dat er wat aan gedaan moest worden. Dus, zoals het hoort werd het als voorstel ingediend bij het afdelingssecretariaat. De eerstvolgende vergadering zou het voorstel behandeld worden. Op deze vergadering, waar ik als afgevaardigde van het samenspel aanwezig was werd het voorstel besproken. Maar werd niet in stemming gebracht. De reden dat er geen stemming over werd gedaan was, dat men er van uit ging dat men niet uitgebreid met de achterban over dit probleem had kunnen discussiëren. Wat uiteraard geen reden was want men had de voorstellen al weken op voorhand bij de verenigingen en op de website. Besloten werd om het voorstel aan te houden en er later gefundeerd op terug te komen. Dit is nu inmiddels bijna twee jaar geleden. Zo wordt er vergaderd in duivenland. Als het te moeilijk wordt parkeer je het en gooit gelijk de sleutel weg.
Nu ik het hier toch over vergaderen heb: als je financiële belangen hebt hoor je je niet in een zuivere discussie te mengen maar behoor je netjes aan de zijlijn te blijven. Maar dit terzijde.