Vang je nog wel eens wat op waar je echt geen rekening mee houdt.
Deze keer ging het gerucht dat er wat problemen waren in de kring Gouwe en IJssel en dan met name een groter wordende afkeer tegen een paar massaspelers.
De dominantie werd evenredig aan de massa duiven die werden ingekorft, veel te groot.
Dat de één wat meer duiven meegeeft dan de ander is van alle tijden maar het is daar een beetje ontspoort zullen we maar zeggen.
Het absurde aantal duiven wat je mag inkorven volgens de NPO richtlijnen (150 oude en/of 250 jonge en 400 op de nalijn) was hier nog niet toereikend genoeg.
Om dit te omzeilen werd er met twee verschillende namen van één erf aan het concours deel genomen.
Kortom hier werd echt het onderste uit de kan gehaald en omdat ze ook nog eens een hok met geweldig goede duiven bezitten waren er voor de andere deelnemers op sommige vluchten alleen de kruimels.
Maar het spreekwoord zegt: De kruik gaat zolang te water tot hij barst.
Mooi voorbeeld waren afgelopen week de verkiezingen die een regelrechte aardverschuiving in de politiek teweeg bracht.
Bestuurders en gezagsdragers werden zachtjes gezegd op hun nummer gezet voor hun jaren lang aanwezig zijn zonder te luisteren naar hun eigen achterban.
Mensen zochten een oplossing om nu ook eens gehoord te worden en niet opnieuw als stemvee gebruikt te worden die uiteindelijk bij het groot vuil zouden eindigen.
Het niet naar de achterban luisteren heeft er uiteindelijk toe geleid dat ze nu afgeserveerd gaan worden door kort maar krachtig gezegd slecht besturen.
Heel mooi dat zo’n BBB beweging zoveel mensen naar zich toe kan halen doordat er zoveel incapabele bestuurders er een potje van hebben gemaakt.
We gaan zien wat zij voor ons in de toekomst gaan betekenen maar vooralsnog krijgen ze het voordeel van de twijfel.
Natuurlijk is dit niet vergelijkbaar met onze duiven probleempjes maar wat wel opgaat is dat beide partijen opgescheept zitten met bestuurders die veel moeite hebben te luisteren naar hun leden.
Door niet te luisteren is er nu vanuit de leden zelf een daad gesteld.
De laatste vergadering kwam het zelfs zo ver dat er een weg is ingeslagen die moet leiden tot het ontbinden van de kring Gouwe & IJssel.
De penningmeester gaat naar rato van het aantal leden per club het in kas zijnde geldbedrag opdelen naar de clubs toe.
Wie er nu met wie samen gaat spelen is een groot vraagteken.
We zijn benieuwd of dit een aanzet is naar een eerlijker duivenport.
Zelf zijn we er niet zo zeker van maar het is wel een duidelijk standpunt waar de bestuurders zich nu eens over moeten uitspreken.
We gaan het volgen.

Zaterdag 25 maart is er alweer de laatste verkoping van de Dutch Golden Classic 2023.
Aanleveren In Dordrecht bij de D.C.& V.B. Beneden Weeskinderendijk vanaf 12 uur tot uiterlijk 13 uur.
Drie verkopingen zijn er inmiddels al voorbij en opnieuw ziet het er naar uit dat het ook voor de 18e keer een gigantisch succes gaat worden.