Deze week kreeg ik een email binnen waar ik eigenlijk al een paar weken op zat te wachten. Het was een mail die ging over het voorstel van mij over inkorfbeperking. Want net zo goed als er mensen zijn die dit voorstel ondersteunen zijn er ook die het verafschuwen. De mail werd mij gemaild door een medestander met de vraag wat mijn reactie was op het onderstaande. Voor alle duidelijkheid dit was gepost op de blog van een duivenmelker. Dus voor iedereen te lezen. Deze melker meldde het volgende:

Voor de goede orde: het zwart gedrukte is mijn commentaar.

INKORFBEPERKING ZUID HOLLAND

Niet te missen in alle publiciteit is de beperking van het aantal duiven die voor de punten tellen in afdeling 5 Zuid Holland. Om misverstanden te vermijden hieronder de letterlijke tekst van het voorstel overgenomen van de site van Kees Bosua.

Om de sport meer gelijkwaardig te maken is het noodzakelijk om geleidelijk een inkorfbeperking in te voeren. Hiermee zal het ongehinderd steeds meer duiven inkorven een halt worden toegeroepen. De overheersing van een aantal melkers neemt het plezier van vele anderen weg. Om niet direct een revolutie te ontketenen is het wellicht verstandig om met twee uitslagen te werken. De eerste uitslag zal gebruikt worden om de kampioenschappen uit op te maken en zal de hoofduitslag worden. In deze uitslag wordt een beperkt aantal duiven opgenomen.

Het maximale aantal (ploeg) van de inkorfstaat zal zijn:

30 oude duiven, 60 jonge duiven en 45 duiven voor de nalijn

Maximaal 1 ploeg per liefhebber.

Maximaal 1 ploeg per adres, kavel en/of coördinaat.

In een tweede uitslag kunnen alle duiven op vrijwillige basis worden opgenomen.

Indien een liefhebber er voor kiest om niet tegen alle overige duiven te willen vliegen dan zal de liefhebber ook niet worden opgenomen in de uitslag.

Het bestuur DC&VB is van mening dat dit voorstel een eerste aanzet is tot eerlijk spel. In een later stadium, om echt gelijkwaardigheid te krijgen zou er voor het seizoen een beperkt aantal duiven moeten worden opgegeven en dus niet een aantal van de inkorfstaat. Het aantal dat moet worden opgegeven is het gemiddeld aantal oude en jonge duiven van de afgelopen jaren. Dit zullen circa 25 oude en 30 jonge duivenzijn. De ongelijkheid in kwaliteit, tijd en ruimte is al meer dan voldoende. Alleen in aantallen is te sturen.

Tot hier het inmiddels ruimschoots bekende voorstel wat onze vereniging heeft ingebracht bij de Afdeling 5.

Met bovenstaande voorstel proberen de liefhebbers uit Dordrecht en directe omgeving de oneerlijkheid in onze sport te bestrijden. Een kansloze poging als je het mij vraagt. Duivensport is niet eerlijk en wordt nooit eerlijk.

Denk dat het 100% waar is dat je de duivensport niet eerlijk kunt maken. Maar een poging tot wat meer eerlijkheid gelijk afdoen als kansloze poging, dat is toch wel het andere uiterste.

Terug naar de marathon die op de achtergrond gelopen wordt. Een analogie met de marathonwereld is snel gemaakt. Waarom loopt daar immers op een immens deelnemers veld een groepje toppers uit Afrika voorop en niet een aantal Europeanen? Iedereen zal het antwoord kennen. Het gaat namelijk om het talent en de kwaliteit. Ondanks dat ze ver in de minderheid zijn in het totale deelnemersveld zegevieren de deelnemers uit (Noordoost en Oost) Afrika in de regel. Ze hebben de meeste aanleg, trainen altijd op hoogte en zijn van jongs af aan gewend om grote afstanden te lopen waardoor hun lichaam beter geschikt is voor het leveren van de gewenste prestaties. Misschien is dit door evolutie zelfs wel geoptimaliseerd maar dit gaat wellicht wat ver.

De vergelijking met de duivensport is m.i. dan ook eenvoudig en vrijwel een op een te maken. Ook hier domineren de goede hokken vrijwel altijd over de gewone hokken.

Ook hier heb je 100% gelijk. Kwaliteit zal altijd aan het langste eind trekken. Maar als je een marathonloper één op één wilt vergelijken met een sport duif? Die vergelijking is mij niet helemaal duidelijk. Alle Ethiopiërs die zo hard lopen hebben toch niet dezelfde naam. Alle duiven van een massa inkorver vliegen volgens mij wel onder dezelfde naam.

Wat cijfers. Als voorbeeld neem ik de afdeling Zuid Holland omdat hier de kat de bel aangebonden werd.

In de afdeling Zuid Holland worden wekelijks veel duiven ingekorfd tussen, de 33.000 en de 8.000 oude duiven op de Midfondvluchten en tussen de 15.000 en ruim 4.000 duiven op de Dagfond. Toch wordt er geklaagd over de dominantie van een aantal hokken en de gunstige invloed op de prestaties van het aantal door hen ingekorfde aantal duiven.

Om maar man en paard te noemen, zet ik de aantallen van Bas (en Gerard) Verkerk en Willem de Bruijn af tegen de totale deelname in bovenstaande categorieën.

Midfond versus de deelname in de hele afdeling.

Datum Vlucht Duiven Verkerk De Bruin Vroegste %Verkerk %de Bruin
09-05 Pont st Max 32.967 158 139 3e 0.48 % 0.42 %
17-05 Nanteuil 31.442 155 138 1e 0.49 % 0.43 %
30-05 Nanteuil 21.853 102 110 34e 0.47 % 0.50 %
13-06 St Just Cem. 18.703 130 107 3e 0.69 % 0.57 %
27-06 Nanteuil 15.640 117 91 8e 0.74 % 0.58 %
11-07 Pont st Max 16.113 115 97 8e 0.71 % 0.60 %
26-07 Morlincourt 8.191 101 86 2e 1.23 % 1.04 %

Dagfond versus de deelname in de hele afdeling, klassering in “de afdeling”

Datum Vlucht Duiven Verkerk De Bruin Vroegste %Verkerk % de Bruin
23-05 Blois 15.528 139 115 5e 0.89 % 0.74 %
06-06 Vierzon 11.506 115 109 1e 1.00 % 0.95 %
20-06 Bourges 9.742 113 87 1e 1.16 % 0.89 %
11-07 Chateauroux 5.097 103 91 2e 2.02 % 1.79 %
26-07 Ruffec 4.133 96 79 2e 2.32 % 1.91 %

Wat feiten/uitkomsten op grond van deze cijfers. De sterkste van de twee, Verkerk, korft maximaal 1,3% van het totaal aantal duiven in op de Midfond en maximaal 2,32% van de duiven op de Dagfond. Samen met dorpsgenoot WdB zijn deze percentages respectievelijk 2,27% en 4,23%. Let wel dit zijn de percentages ten opzichte van de totale aantallen duiven in de afdeling 5 op de laatste vluchten van beide onderdelen. Op de eerste vluchten van deze onderdelen korven beide toppers slechts 0,90% (Midfond) en 1,63% (Dagfond) in.

Het is prachtig cijfer materiaal, alleen voor de midfond klopt het niet. Volgens mij moet het lijstje als volgt zijn:

09-05    Pont st Max       3e            klopt

17-05     Nanteuil             1e            klopt

30-05   Nanteuil              34e         klopt

13-06    St Just C.            3e            is de 18e prijs

27-06    Nanteuil             8e            klopt

11-07     Pont st Max       8e            is de 78e prijs

26-07    Morlincourt       2e            is de 3e prijs

Nog een heel mooi lijstje, maar !!!!

Enkele conclusies. Natuurlijk is het vervelend als er dominante liefhebbers in een samenspel of afdeling domineren vooral als je in de directe nabijheid van dergelijke toppers woont, maar op grond van de naakte feiten kan ik twee niet te ontkennen / weerleggen conclusies trekken.

1.Het lukt de overige 99,10% tot 97,73% van de ingekorfde duiven niet om de duiven van Verkerk en de Bruijn in globale zin hun wil op te leggen. Waarschijnlijk is het net als bij de marathon, de duiven uit Reeuwijk zijn gewoon getalenteerder en worden beter verzorgd / gebracht. Vooral als hierbij in ogenschouw wordt genomen dat beide topliefhebbers niet in de voorhand van hun afdeling woonachtig zijn. Hun duiven vliegen zo’n 25 kilometer verder dan die van de indieners van het voorstel.

Ik heb ook wat cijfertjes bij elkaar gesprokkeld. Daar mag een ieder mee doen wat hij wil. Het zijn de uitslagen van G & S Verkerk op de midfond en dagfond. Maar alleen van hun 30 bovenste duiven van de staat. Ik heb niet voor deze melkers gekozen. De schrijver van het stuk hierboven heeft deze melkers als zijn voorbeeld naar voor geschoven. Daarom heb ik ook hun uitslagen gebruikt. Ik wil wel even duidelijk maken dat ik deze kampioenen heel hoog heb staan. Ben er zelfs van overtuigd dat deze mannen de echte super duiven onder de pannen hebben. Heb zelfs geprobeerd wat van hun klasse duiven op het hok te krijgen. Daarom nu mijn lijstje. Eerst ziet u de uitslag waarmee ze op de uitslag staan en daarnaast de uitslag van hun 30 eerstgetekende duiven.

Pont st Max       158 mee 13116 d.            3-5-22-24-47-66-69-71-78
                             30 getekende                  22-78

Nanteuil             155 mee 12543 d.            1-4-5-6-10-11-15-17-18-30-33-35
                             30 getekende                   1-5-10

Nanteuil             102 mee 8709 d.             34-98
                             30 getekende                   98

St Just Cem.      130 mee 7316 d.              3-8-10-38-46-47-48-80
                             30 getekende                   48

Nanteuil             117 mee 6295 d.              8-11-58-91-92-94-95-97-98
                             30 getekende                  8-91-94-97-98

Pont st Max       115 mee 7614 d.              8-16-17-18-38-47-48-49-75-78-90
                             30 getekende                  8-17-38-47-49

Morlincourt       101 mee 3770 d.              2-14-29-30-32-33-34-35-36-47-51-53-56-57-59
                             30 getekende                   14-30-34-36-47-51-57

En hetzelfde bij de dagfond. Ik wil wel even vermelden dat Bas en Gerard volgens mij de beste spelers van Nederland zijn op hun specialiteit de Dagfond. Maar toch, als ze met 30 duiven moeten spelen zien de uitslagen er toch wat anders uit.

Blois                      139 mee 15528 d.           5-11-21-22-31-36-38-43-49
                               30 getekende                  11-36

Vierzon                115 mee 11506 d.            1-2-3-4-6-9-13-14-15-18-22-26-28-42-43-46-49-50
                              30 getekende                   1-3-9-13-14-15-18-22-26

Bourges               113 mee 9742 d.              1-3-6-20-25-33-42-44-51
                              30 getekende                   1-6-33

Chateauroux     103 mee 5907 d.              2-3-4-5-7-8-12-19-30-36-37-42
                             30 getekende                   2-3-5-19-30-36

Ruffec                  96 mee 4133 d.                2-35-36-38-40
                              30 getekende                   2-35-36-40

2.Beide toppers weten hun duiven beter in de strijd te houden. Waar anderen de handdoek werpen of hun interesse verleggen naar andere onderdelen blijven zij inkorven. Week in week uit vliegen ze en dit deert de duiven ogenschijnlijk weinig. Het lijkt ze bovendien een betere sterkere duif op te leveren.

Als je het hebt over elke week inkorven dan krijg je sterkere duiven. Dan gaat dit wel op voor Willem maar bij Bas en Gerard is dit toch anders. Zo wordt er bijvoorbeeld niet één jonge duivenvlucht mee ingekorfd.

Een algemene slotconclusie over het voorstel van DC & VB Dordrecht mijnerzijds is dat het een zinloos voorstel is. Een relatief kleine groep duiven (zie percentages) legt de grote groep alleen haar wil op op grond van kwaliteit en begeleiding.

Het beperken van de deelname lost dit niet op want de toppers zullen hiervoor een oplossing zoeken. Nog betere duiven, nog betere begeleiding en selectie.

Beter zou zijn dat de indieners van dit voorstel de “fout” bij zichzelf zoeken, eens meer in de helikopter zouden kruipen en eens meer zouden reflecteren. Vroeger was Dordrecht en omgeving niet te kloppen maar nu ze van de overvlucht regelmatig een pak slaag krijgen proberen ze de spelregels te veranderen. Met de illusie dat dit iets oplevert maar met een praktijk die m.i. anders uit zal vallen.

Je kan wel eens wat opschrijven maar als je niet weet wat je schrijft kun je het beter laten. Aan het laatste stukje tekst kun je duidelijk zien dat hij mij maar één keer heeft gesproken en mij verder helemaal niet kent.

Maar om hem nog iets verder uit zijn droom te helpen het volgende.

Het is inderdaad waar dat Dordrecht en omstreken niet zo dwingend meer speelt als zeg maar 10/15 jaar terug. In die jaren hadden wij nog meer dan 100 spelende hokken. Daar is veel in veranderd. Heb dat eens vergeleken met de kring Gouwe & IJssel ( waar Willem en Bas in spelen ). Zo waren er op de vlucht dat het hoogste aantal deelnemers aan de start kwamen 202 deelnemers in Gouwe & IJssel. Bij ons in Dordrecht waren er 44 deelnemers ( de twee verenigingen bij elkaar).

Aan het eind van 2015 stond in de afdeling de teller op 11 overwinningen in Gouwe & IJssel.

Voor de liefhebbers in Dordrecht stond de teller op 5 stuks. Denk niet dat wij ons daar voor moeten gaan schamen en nog altijd toonaangevend zijn in afdeling 5.

Met het eerste deel van het voorstel is er nog relatief weinig aan de hand (alleen de uitslag wordt iets korter maar topliefhebbers zullen beter letten op de duiven die ze bovenaan zetten). Het tweede deel van dit voorstel is echter zorgwekkender. Dit zal leidden tot minder deelname! 25 Oude duiven klinkt als veel maar in de praktijk zijn dit er bij de start van de eerste vlucht misschien nog 25 maar ten tijden van de eerste dagfondvlucht zijn dit er hoogstens nog 20 tot 23. Als er geen sprake is van een dubbelvlucht want dan gaan deze aantallen op de meeste hokken nog door twee. Deze 20 tot 23 duiven zijn op het gemiddelde hok lang geen goede duiven die echt niet week in week uit mee kunnen in het bij tijden helse programma van Midfond- en Dagfondvluchten die elkaar in deze periode afwisselen. Hierin kunnen alleen de allersterkste duiven mee.

Het resultaat hiervan is dat bij de laatste vlucht van een onderdeel korft de gemiddelde liefhebber er dan nog 5 tot 10 in. Gewoonweg omdat de duiven niet meer voldoende in vorm zijn, de baas geen geld genoeg meer heeft om de dure Dagfond en Midfond te betalen of omdat ze hun aandacht verlegd hebben.

Mij maak je namelijk niet wijs dat deze melkers nu wel blijven meedoen waar ze dit al jaren niet deden of niet konden …. Hopelijk krijgt dit voorstel dan ook geen brede navolging ….

Het laatste deel van het voorstel is niet opgenomen in het voorstel wat nu in behandeling gaat komen in de eerstvolgende afdeling vergadering. Dit was ook geen deel van mijn originele voorstel maar is er door club bestuurder aan toegevoegd ter informatie.

Nog even dit. Het was mijn bedoeling om helemaal niet op eventuele negatieve commentaren te reageren, want daar kon je natuurlijk op wachten als je een voorstel doet wat zo ingrijpt in het hele duiven gebeuren. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Voor mijn gevoel sloeg de schrijver van voorgaande zo’n eind de plank mis dat ik dit even kwijt moest.