Deze tijd van het jaar wemelt het van de terugblikken. En ook ik blik zelf wel eens terug naar wat er inmiddels is gepasseerd in mijn duiven wereldje. Het is niet voor te stellen hoe het bijvoorbeeld 20 / 25 jaar terug in de tijd er uit zag in ons clubgebouw. Veel moest er niet te doen zijn of het gebouw was al goed gevuld met duivenmelkers. Op een gewone zaterdagmiddag/zondagmorgen in het stille seizoen waren er altijd nog wel een man of dertig aanwezig. Gewoon om een praatje te maken, een potje biljarten ofwel een kaartje te leggen.
Was er in het stille seizoen een tentoonstelling met aansluitend een feestavond dan kon je op die bewuste avonden minimaal rekenen op honderd belangstellenden. Populaire prijsuitreikingen dat was nog een ander geval. Het was dan verstandig om ruim op tijd binnen te zijn anders was er geen plaats meer. Maar dat was vroeger.
Op televisie heb je een programma dat heeft de naam “andere tijden sport”. Dat kan net zo goed bij ons opgenomen worden. Het zijn inmiddels heel andere tijden in onze sport.
Een ieder die wel eens bij ons in het clubgebouw is geweest heeft wel een idee hoe het er hier vroeger uit moet hebben gezien tijdens het inkorven van een vlucht. Met bijvoorbeeld de eerste jonge duiven vlucht stonden we meermaals met zes of zeven ploegen in te korven. Drieduizend duiven in een paar uur inmanden was geen uitzondering. Afgelopen jaar kon je tijdens het inkorven serieus een kanon afschieten in de zaal, bijna 100% kans dat je niets kon raken.
Maar we gaan met frisse moed en ouwe hekel aan het nieuwe seizoen beginnen. Helaas ook dit seizoen zijn er weer geen bus vol nieuwe leden gearriveerd. Dus gaan we op 12 januari de jaarvergadering houden en komt het spel in een A en een B divisie ter sprake. Nee niet hoe dit ingedeeld moet worden maar ik verwacht dat het zal gaan over afschaffen, bij gebrek aan deelnemers.
Veel wordt er gesproken hoe we deze terugloop moeten keren. Maar de echte oplossing is nog niet gevonden. De sport moet anders worden is zo’n gevleugelde uitspraak. Alleen niemand weet hoe. Komt ook denk door het slecht slagvaardig op kunnen treden van goedwillende bestuurders en/ of beleid bepalers. Veel wordt bepaald door ouderwetse gedachten en meningen die nergens op gestoeld zijn. Meestal is het van, het gaat toch al jaren goed, laten we dit zo houden. Maar, het gaat echt niet goed.
De nieuwe duivensport zou door veel melkers bestaan uit het houden van one-loft races. Misschien zit de duivensport hier wel mee op het juiste overlevingspad, maar voor mij persoonlijk zou het inhouden dat ik veel van de sport waar ik nu nog plezier in heb dat dan niet meer zou hebben. Waarschijnlijk de eerste aanzet om er dan mee op te houden. Voor anderen die om verschillende redenen de sport hebben verlaten misschien juist de oplossing om weer duivenmelker te worden. Maar ik zou willen dat ik de enige echte oplossing wel wist. Denk dat het op dit moment beter is te proberen om te behouden wat we nu nog hebben.
Ga stoppen met deze zwartkijkerij, anders is de eerste blog van het nieuwe jaar helemaal een negatief stukje terwijl ik me had voorgenomen om het meeste dit jaar zo positief mogelijk te brengen.
Op ons eigen hok, gaat het op dit moment best naar verwachting. Van de eerste ronde zijn er reeds 30 jongen geringd. Ze groeien op dit moment als kool. Kleine tegenslag waren de onbevruchte eieren van “LEON”, de beste kweekduif op dit moment. Maar als ze eenmaal 10 jaar oud zijn komt het onvruchtbaar zijn steeds dichterbij. Van nog een koppel waren de eieren ook niet goed, en die waren van een 7 jarige zoon van dezelfde doffer. We gaan ze om koppelen en wachten dan het resultaat af. Is dit hetzelfde dan wordt hun verblijfsvergunning ingetrokken. Anders dan sommige echte duivenliefhebbers houd ik geen kostgangers.