Rampzalig,
Was het nieuws donderdag aan het eind van de middag: er was vogelgriep geconstateerd op een perceel in Boskoop met kippen, eenden en nog wat ander spul.
Een drama voor de melkers die binnen een straal van 10 km van dit perceel wonen.
Voor hun houdt de duivensport de komende 30 dagen op.
Precies op het moment dat het eigenlijk moet gaan gebeuren en het hoogtepunt van het oude duiven seizoen voor de deur staat wordt je abrupt een halt toegeroepen.
Het is natuurlijk voor iedere duivenmelker niet meer en niet minder een ramp als je dit overkomt.
Voor mij persoonlijk vind ik het zeer jammer dat het precies een gebied betreft wat je in Zuid-Holland de Gouden Driehoek kunt noemen.
Grootheden als Willem de Bruijn en G & S Verkerk (Verkerk & Verkerk) kunnen op hun handen gaan zitten en hopen dat het hun lukt de duiven in de gewenste super conditie te houden.
Dat ik deze twee namen speciaal noem komt omdat ik vind dat de mooiste overwinningen worden behaald tegen de sterkst mogelijke concurrentie en zonder deze mannen is de concurrentie in mijn ogen een heel eindje minder.
Daar zullen mensen anders over denken maar zo zie ik het nu eenmaal.
Het is helemaal niet omdat ik nu ineens medelijden hebt met deze kampioenen, ze gaan toch wel aan hun trekken komen in het restant van hun seizoen daar zijn ze uiteindelijk kampioen voor.
Misschien wel triester is het voor de echte liefhebbers die ook hun geliefde hobby niet uit kunnen voeren.
Zoals ik al schreef, het is niet meer en niet minder als rampzalig als het je overkomt.
Maar aan alles komt een eind en deze dertig dagen verbod gaan ook weer voorbij, meer kan ik er ook niet van maken.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Groot nieuws,
Dat was het aan het eind van het seizoen 2021, want Peter v.d. Merwe zou al zijn duiven verkopen en een jaar proberen zijn gezondheid op peil te brengen door rust te houden.
Met andere woorden er zou een jaar niet met duiven worden gevlogen.
Dit waren de geruchten in de wandelgangen en ik dacht nog, eerst zien en dan geloven.
Maar inderdaad op een gegeven moment verscheen er op de website van de firma Herbots het bericht dat Peter, Gwen en Nathalie hun totale kolonie in verkoop zouden brengen.
De introductie was in het engels en ging als volgt:

Peter Van de Merwe needs no introduction.
Since decades he belongs to the very best of Dutch pigeon racing.
Who has not analyzed Peter, Gwen and Nathalie’s results with great admiration?
Who has not dreamt of obtaining, one day in his or her career, a cracking result like this, which the Van de Merwe pigeons beat out of their wings with regularity? Indeed… all of us!
It must have been August when Jo Herbots was visiting the Van de Merwe family.
Their umpteenth top result was a fact but nevertheless everyone couldsee that Peter was not enjoying himself to the fullest.
The reason … the back problems that we thought were gone, have been playing tricks again for a
good year.
In fact, they never really went away but in recent months they have become unbearable.
The result of a work accident years ago and despite several “hernia operations”, the problem keeps developing in the area of “vertebra 7”. Inflammations of the nerve tracts causes Peter’s back to constantly sag, cramps from the back to the foot.
Exhausting cramps and stabs of pain make him need a lot of rest.
This makes it impossible to maintain a top colony every day with a lot of “grinta” and enthusiasm. “I can barely give the pigeons food and water” Peter says with a sad look in his eyes “fortunately I can count on the help of my wife and daughter but I can’t expect them to put their own hobby aside for the rest of their lives to take care of the pigeons.
No… it stops somewhere and that is now.
I can guarantee you that in 2022 we will not race with the pigeons at all.
For me it will be a year of flat rest.
A year where my back will get a lot of time to recover and we will see what will happen then.

Voor wie geen Engels kan lezen heb ik op Google de vertaling opgehaald, die ziet ongeveer zo uit.

Peter Van de Merwe behoeft geen introductie.
Sinds decennia behoort hij tot de allerbeste van de Nederlandse duivensport.
Wie heeft de resultaten van Peter, Gwen en Nathalie niet met grote bewondering geanalyseerd?
Wie heeft er niet van gedroomd om op een dag in zijn of haar carrière, een geweldig resultaat als dit, van Van de Merwe duiven met regelmaat uit hun vleugels slaan?
Inderdaad… wij allemaal!
Het moet augustus zijn geweest toen Jo Herbots op bezoek was bij de Van de Merwe familie.
Hun zoveelste topuitslag was een feit maar toch kon iedereen zien dat Peter niet ten volle genoot.
De reden … de rug problemen waarvan we dachten dat ze weg waren, spelen al een tijdje weer op dit jaar.
Ze zijn eigenlijk nooit echt weggegaan, maar de afgelopen maanden zijn ze ondraaglijk geworden.
Het resultaat van een arbeidsongeval jaren geleden en ondanks meerdere “hernia-operaties”, het probleem blijft zich ontwikkelen op het gebied van “wervel 7”.
Ontstekingen van de zenuwbanen zorgen ervoor dat Peters rug voortdurend doorzakt, krampen van de rug tot aan de voet.
Uitputtende krampen en steken van pijn maken dat hij veel rust nodig heeft.
Dit maakt het onmogelijk om elke dag zijn topkolonie met veel “grinta” en enthousiasme te verzorgen.
“Ik kan amper de duiven eten en water geven” zegt Peter met een droevige blik in zijn ogen, “gelukkig kan ik rekenen op de hulp van mijn vrouw en dochter, maar dat kan ik niet verwachten voor de rest van hun leven om hun eigen hobby opzij te zetten om voor de duiven te zorgen”.
Nee… het stopt ergens en dat is nu. Dat kan ik je garanderen. In 2022 gaan we helemaal niet met de duiven spelen. Voor mij wordt het een jaar van vlakke rust.
Een jaar waarin mijn rug veel tijd zal krijgen om te herstellen en we zullen zien wat
zal dan gebeuren.

Zeer verstandig zou je zeggen van een afstandje, maar het is niet gelopen zoals hier iedere koper wordt voorgespiegeld.
Een eventuele koper zou zich in zijn handen wrijven want zoveel keren gebeurt het niet dat er werkelijk een totale kolonie in de verkoop komt en dan zeker niet één met het statuur als v.d.Merwe.
Meestal blijven de kwekers of de vliegers vanaf een bepaalde leeftijd, kortom meestal ruimte genoeg om een beetje te sjoemelen.
Maar dit werd een ECHTE verkoop met als introductie totaal plus een jaar niet spelen.
Het moest vertrouwen kweken en iedere koper kon All-in gaan want er werden geen goede/slechte duiven achter gehouden.

Wat zullen deze kopers met verwondering de eerste uitslagen van 2022 op Compuclub hebben bekeken.
23-04 Lennik 56 duiven mee
30-04 Quievrain 3013 duiven 2-3-5-22-25 enz 56 mee
07-05 Niergnies 55 duiven mee
14-05 Pont st Max 2500 duiven 1-3-5 enz 55 duiven mee.
Toch knap in een jaar dat je niet zou spelen en de boel totaal hebt verkocht om zo uit te pakken.
Een ieder moet er maar van denken wat hij wil.
Ik weet wel dat er niet veel mensen zijn die zich hierover verwonderd hebben, dat geeft je toch te denken.
Afgelopen week werd er zelfs de snelste duif van heel de afdeling uit de hoge hoed getoverd.
Hiermee samenhangend krijg je dan een stukje schrijverij in een duivensportblad.
Nadat ik dit had gelezen werd het mij duidelijk dat ze ook als toneelgezelschap een mooie toekomst zouden hebben gehad.