De avond van het forum in Kaatsheuvel. Deze winter ben ik nog weinig buiten de deur geweest als het om duivensport ging. Deze avond was weer eens ouderwets gezellig. En zo dachten meer bezoekers er over denk ik. Jan, mijn vaste begeleider bij dit soort evenementen had de aanwezigen geteld en kwam aan ruim honderd belangstellenden. Opvallend vond ik dat het niet alleen melkers uit de regio waren maar zelfs enige Belgische collega duivenmelkers vonden het interessant genoeg om de reis naar Kaatsheuvel te maken.
Het was natuurlijk hoogst interessant wat Ben, de valkenier, ons kon adviseren om de roofvogel een beetje buiten de deur te houden. Ik heb niet alles kunnen onthouden maar de meest opvallende zaken waren voor mij: De periodes dat de roofvogels het meeste actief waren. Rondom 21 maart en dan hoofdzakelijk de daarop volgende 4/5 weken zijn ze zeer actief op jacht. Zo ook de 4/5 weken na 21 september hebben ze het druk met jagen. Het ene moment als voorbereiding op de kweek en het andere moment als voorbereiding op de winter.
Rondom het hok kan het geen kwaad om bijvoorbeeld wat CD’s op te hangen. Door deze voor hun vreemde voorwerpen raken ze nogal makkelijk in de war en mislukken de geplande aanvallen wat eerder.
Je kan ook gewoon geluk hebben en op natuurlijke wijze weinig of geen last hebben van deze rovers. De reden hiervan is meestal het aanwezig zijn van een flink aantal kraaien/kauwen in de buurt. Deze vogels geven ofwel een signaal dat er een rover in de buurt is ofwel gaan ze met zijn allen achter de rover aan en jagen hem weg. Ook een reden dat de duivenvangers niet veel worden belaagd is het aanwezig zijn van buizerds. Door deze vogels voelen de jagers zich echt ongemakkelijk en raken in verwarring wat te doen.
Als toetje had Ben ook nog eens twee roofvogels meegenomen. De foto die hieronder staat is de slechtvalk, er was ook een buizerd.

Voor de pauze werden ons vrij algemene vragen gesteld. Het normale vragenpatroon wat je op ieder forum krijgt. Je weet wel: Hoe voert u, wat is de medische begeleiding, wat zijn de bijproducten, waar heeft u de goede duiven vandaan, enz.
Na de pauze zou ik uitleggen hoe ik er toe was gekomen om dit najaar zo resoluut te handelen. En ook na de pauze heeft Ben het hierboven beschreven roofvogel verhaal gedaan.
Wat mijn eigen verhaal betreft moet dit voor de regelmatige bloglezers niet zo’n verrassing zijn geweest. Ik zal mijn beweegredenen nog één keer uitleggen.
Wat ik heb gedaan in het najaar is: Een hele grote opruiming gehouden.
Zo zijn alle jongen 2018 weg. De vliegduiven van 2015 plus één jaarling gingen naar het kweekhok, alle anderen zijn weg. Bijna alle kweekduiven die zelf niet hebben gevlogen zijn ook weg. In totaal waren dit een kleine 100 duiven.
Om verschillende redenen ben ik tot dit besluit gekomen. Allereerst, de oude vliegduiven hebben dit jaar best redelijk gevlogen. Het kan niet altijd super zijn, dat weet ik ook wel. Maar de oude duiven wonnen in de Dordtse Bond toch 10 keer de 1e prijs. Kan altijd minder denk ik. Maar de duiven die het beste vlogen waren toch wel de duiven van 2015. In 2016 heb ik gewoon heel slecht gekweekt. Van deze lichting zaten er maar twee in de vliegploeg en die waren echt niet de besten. De jaarlingen vlogen best redelijk maar niet meer dan dat.
Nu moet u weten dat mijn duiven na drie vliegseizoenen naar het kweekhok gaan . Dat betekende voor komend jaar een zware aderlating. Als dan alles gaat zoals het normaliter de gewoonte was vangen de nieuwe lichting jaarlingen de klap wel op.
Daar zat nu net mijn tweede probleem. De jonge duiven dit jaar waren vanaf de start niet in de goede conditie. In het voorjaar kwam er een ziekte onder die flink heeft huis gehouden. Een uitbraak van de jonge duiven ziekte ( Adeno- Coli ?? ) daar krijg ik ieder jaar vanaf 1985 wel mee af te rekenen. Meestal verlies je een paar jongen en na een goede kuur gaat dan alles weer de goede kant op. Maar dit jaar was het echt armoe troef. Toen de ziekte eindelijk voorbij was stond de teller op 28 slachtoffers. Deze ziekte is ook de reden dat de jongen eigenlijk nooit goed op gang zijn gekomen. Vliegen aan huis deden ze nooit langer dan vijf minuten.
Volgende week ga ik verder met dit verslag.