Nog nooit eerder gebeurd maar voor alles moet een eerste keer zijn. En wij in afdeling 5 hebben de primeur. We worden gechanteerd door het hoofdbestuur. Het spijt me maar ik kan het niet anders zien. Het is een brevet van onvermogen als je tot dit soort maatregelen in staat bent. Er is door deze mensen geen bestuurlijke oplossing gevonden om uit de zelf geschapen impasse te geraken, dus schuiven we het maar op de rug van de leden.

Want dat is nog het ergste van het hele geval, door bestuurlijk onvermogen van de NPO is deze al heel lang lopende zaak nog steeds niet tot een oplossing kunnen komen.

Het is al een 15 tot 20 jarige patstelling tussen het bestuur van de Kuststrook en Afd 5. Samen gaan is voor het bestuur van de Kuststrook onbespreekbaar. Ze willen wel samen in één uitslag op de dagfondvluchten en ze willen ook wel samen vervoeren als het zo uitkomt. Maar de Kuststrook op laten gaan in de afdeling 5 en als één Zuid Holland naar buiten toe komen is voor deze mensen zoals gezegd onbespreekbaar. Dit is al zo’n beetje 20 jaar. Deze winter kwam er zowaar beweging in de patstelling. Er waren verenigingen in de Kuststrook die over wilden gaan naar de Afd 5. Na meerdere gesprekken tussen bestuur Kuststrook, Afd 5 en het NPO bestuur bleef de Kuststrook halsstarrig weigeren hun verenigingen toestemming tot overgang te geven. NPO bestuur en Afd 5 bestuur kwamen wel tot een oplossing: De verenigingen mochten over, mits alle leden ( dus 100 %) voor overgang waren. Maar liefst 12 verenigingen zijn toen over gegaan naar de afdeling 5. Dan gaat de Kuststrook zijn beklag doen bij een beroepscommissie en zowaar alles wordt terug gedraaid. Ik begrijp niet goed dat de Kuststrook zoiets doet. Want als nu de helft van je leden weg willen gaat er dan geen lampje branden bij deze mensen? Het is toch een duidelijk signaal dat je iets niet goed doet.

Zelfreflectie is een onbekend woord bij deze mensen.

Wat houdt reflecteren in?

Er zijn veel verschillende definities van reflectie. Bij de meeste draait het om het terugkijken op eigen ervaringen om daarvan te kunnen leren.

Zelfreflectie Reflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt.

Het is werkelijk ongelooflijk wat de verschillende besturen overhoop halen om hun gelijk te krijgen. Zelfs het chanteren van 2300 liefhebbers is geen belemmering voor deze mensen om hun zin te krijgen. Ik vraag mij wel eens af of deze mensen eigenlijk wel weten waar ze mee bezig zijn. Probeer eerst al de problemen eens met de verantwoordelijke besturen op te lossen. Lukt dit niet ga dan de leden eerst eens vragen wat die nu eigenlijk willen. En laat dan pas zien dat je ballen hebt en los het fatsoenlijk op. Op de manier zoals het nu gaat weet je één ding zeker, het kost weer leden……