Is denk ik wel een jaartje of 7 geleden dat ik weer eens de Duitse duivenbeurs heb bezocht. Toen we aan kwamen rijden was het toch weer dezelfde aanblik. Wij waren daar rond tien uur. Meerdere melkers stonden bij hun afgeladen auto’s om al weer huiswaarts te keren. Dat doen die Duitsers wel, ze kopen alles wat los en vast zit op zo’n dag. Ook het aantal mensen leek wel hetzelfde als de laatste keer dat we daar waren, maar dat bleek achteraf toch gezichtsbedrog te zijn. De parkeergarage was vol en wij werden al naar het aangrenzende parkeerterrein geloodst. Ook bij de kassa was het nog redelijk druk. Maar eenmaal binnen kwamen we pas echt in een opstopping terecht. Vroeger, als je daar binnen kwam was het ook druk maar gingen veel mensen ieder richting een andere zaal. U moet weten dat toendertijd er wel drie hallen met standhouders waren. En dat was nu net de reden van de opstopping, er was nog maar één hal over en moest iedereen dezelfde richting op. Daar binnen was het uiteraard weer ouderwets druk en gezellig. Op zo’n dag kom je weer oude bekenden tegen en worden er weer veel wel of niet verdiende complimenten uitgedeeld. Want dat is wat mij altijd wel verwonderd van duivenmelkers. Er zal er nu nooit eens één naar je toe komen die zegt “Je hebt afgelopen jaar niet zo best gevlogen”. Het omgekeerde is ook waar, vraag aan iedere willekeurige melker hoe het afgelopen jaar was en hij zal altijd zeggen, ”Het was eigenlijk best goed”. Maar terug naar de beurs. Na een rondje lopen ben ik het meestal wel zat en heb dan weer gezien dat er weer niet veel nieuws onder de zon is. Zijn we lekker een broodje beenham met zuurkool gaan eten. Daar vandaan moet je natuurlijk een lekker glas bier gaan nuttigen. Onderweg hier naar toe kwamen we een stelletje Belgische melkers tegen die het zelfde idee hadden. Zo hebben we een paar uur staan te kleppen met Steve Smits, Jan Baeck, Wim Kempeneers en ex hokkenbouwer Herman van Ostaeyen. Op zo’n moment vliegt de tijd. Achteraf was het de moeite wel waard om weer eens een kijkje te nemen in Duitsland.

Deze week ook een mailtje gehad van een journalist voor een duivenkrant. Die man wilde weten wat mij er toe bewogen had om een voorstel te maken omtrent inkorfbeperking. De reden hiervoor lijkt mij duidelijk niet in mijn eigen belang. Ik speel zelf namelijk met de jonge duiven ook met een redelijk groot peloton. Ik wilde één keer een poging wagen om wat te doen aan het steeds maar minder en minder worden van onze sport. Want dat de duivensport nog groter gaat worden als hij nu is kan je volgens mij wel uit je hoofd zetten. Maar je kan wel proberen om te behouden wat je hebt. De illusie dat je nog jeugdleden kan winnen moet je denk ik van lieverlee wel uit je hoofd zetten. Dit alles tezamen heeft mij er toe bewogen om dit voorstel te doen. Want ik ben er van overtuigd dat de weg die wij nu gaan (steeds meer duiven houden) de kortste weg naar het einde van de duivensport is. Als blijkt dat er na deze winter/vergader periode niets gaat veranderen is het voor mij wel duidelijk dat je ofwel mee moet of anders haak je af. Dus we zullen wel zien of dat we er een hok bij moeten zetten of niet.

Nieuws uit het verre China: Teamlofts en Smart ringen.

Dit stond in de nieuwsbrief van Michel van Lint “Blue Haven loft”. Ik heb hier een stuk tekst van gekopieerd wat de moeite waard is om te lezen en samen naar middelen te zoeken en te creëren die de duivensport weer nieuw leven kunnen inblazen.

Als voorbeeld hiervan werd gewezen naar de oprichting van “TEAMLOFTS”, een nieuwe trend in de P.R. CHINA om duiven te houden en te spelen. “TEAMLOFTS” organiseren zich op een open plaats (gewoonlijk een grote vierkante oppervlakte) waar de mogelijkheid bestaat om verschillende duiventillen neer te zetten, toebehorende aan meerdere liefhebbers. Ieder “Teamloft” kan gemakkelijk 200 tot 300 en meer duiven herbergen. “Teamlofts” organiseren onderling alle gezamenlijke africhtingen en wedvluchten en dat in eigen beheer. Het voordeel hiervan is dat men nooit kan spreken van een bevoorrechte ligging of een nadelige windrichting. Dit omdat alle hokken zogezegd neergezet zijn op beperkte afstand van elkaar. 

De interesse voor “TEAMLOFTS” breidt zich momenteel razend snel uit over heel China en is best als voorbeeld te volgen in de nabije toekomst. 

Tweede punt op de agenda stond de introductie, door een Chinese firma, van een “SMART (slim-verstandig) PIGEONRING” die op technisch gebied er kan voor zorgen om onze sport wat meer aantrekkelijkheid bij te brengen. 

Begin van een droom

Sinds mei 2014 werd er gestart met het ontwerpen van een Smart, draagbaar voorwerp (normaal gezien een ring) die zou toelaten en de mogelijkheid geven aan iedere duivenliefhebber om zijn van de vlucht weerkerend duiven op te sporen en het af te leggen traject te volgen via zijn eigen telefoontoestel. 

In juni 2014 was een eerste ontwerp reeds klaar, met een gewicht van 11 gram. Een paar weken later kon de ring, voorzien van een batterij, met succes reeds vijf minuten lang functioneren. Na 6 maanden van intens onderzoek en ontwikkeling slaagde men er in om een zeer smalle en lichte klikring te creëren die via het Internet kon functioneren en ook alle weeromstandigheden kon trotseren. Het heeft echter nog tot Augustus 2015 geduurd eer men klaar was met een nieuw ontwerp van een ring met slechts een gewicht van 7,5 gram. 

Deze ring gaat ons toelaten om verschillende functies uit te voeren en volgende observaties waar te nemen : De weergave van :
de juiste tijd en plaats waar de duif zich voortbeweegt.
de hoogte waarop ze vliegt.
de snelheid van haar vlucht.
de indicatie van een werkende batterij.
een 3D analisering .
de mogelijkheid om speciale controles uit te voeren.

De vooruitgang en de vliegtesten
Meer dan 100 keer uitproberen en dat over een totale afstand van meer dan 50.000 Kilometers vliegtesten, hebben de fabrikant er toe aangezet om door te zetten. Mede ook door de met verstomming geslagen duivenmelkers die voor het eerst betrokken waren bij deze vliegtesten.
Heel gemakkelijk werden vluchten over 100-200-300-500 kilometers overbrugd en is men er nu ook momenteel in geslaagd om de werking van de batterij tot 10 uur uit te breiden.

 Wil je hierover meer lezen ga dan naar de website van Michel Van Lint.