Deze week is het moeizaam om aan goed verhaaltje te komen in mijn blog. Heb de afgelopen week nogal een flink aantal e-mails ontvangen. De meesten toch wel met interesse gelezen en van sommige zowaar wat opgestoken.
Het afgelopen seizoen heeft de afdeling 4 (Limburg) duidelijk niet aan het lijntje van de NPO gelopen. Zij hebben daar vooral op een paar sector vluchten hun eigen weg bewandeld. Ondanks eerder gemaakte afspraken kwamen ze niet tot een gezamenlijke lossing in de sector. Die eigen weg zorgde voor wat dreigementen vanuit het hoofdbureau maar die hebben ze gewoon terzijde gelegd. In Limburg waren ze er van overtuigd dat ze voor hun leden de juiste weg hadden bewandeld.
Daar is de afgelopen weken een vervolg aan gegeven door een enquête te houden onder alle 70 verenigingen in hun afdeling. Heb daarover een mail ontvangen met de uitslag:

Afd Limburg .

Onderstaand de uitkomst van de gehouden enquête inzake het houden van sectorvluchten.
Aan 70 verenigingen van de afdeling Limburg is een enquêteformulier verzonden om de interesse te peilen voor het al dan niet organiseren dan wel deelnemen aan sectorvluchten.

Vitesse/Midfond ,, Eendaagse fond “Marathon “ Jong

De uitkomst hiervan is:

Vitesse/midfond        Geen sector 71 %
Dagfond                         Geen sector 43 %
Marathon                      Geen sector 16 %
Jongen                            Geen sector 68 %

voorstanders :

Vitesse /midfond            voor sector 17%
Dagfond                              voor sector 35 %
Marathon                           voor sector 68 %
Jongen                                 voor sector 14 %
Volgens mij een goed initiatief. Met zo’n enquête wordt in één oogopslag duidelijk wat de meerderheid van de leden nu eigenlijk wel of niet willen. Meerdere grote maar meestal kleine verschillen qua inzicht, vooral bij bestuurders, wordt hiermee op een duidelijke manier wel of niet ondersteund door de liefhebbers.
Het is in ieder geval een manier van vermeende argumenten goed te onderbouwen, met bovendien de steun van de meerderheid van de leden die aan de enquête hebben deelgenomen.
Heb zelf het idee dat veel bestuurders zich hieraan niet durven wagen. In hun achterhoofd hebben ze natuurlijk de angst door zo’n enquête niet gesteund te worden in hun genomen besluiten. Liever werken ze tegenwoordig met commissies. Daar kan je natuurlijk het één en het ander aan sturen. Vooral wie je aanstelt in zo’n commissie is belangrijk. In onze afdeling hebben ze ook een commissie in het leven geroepen die het hete hangijzer van inkorfbeperking moet gaan onderzoeken. Maar daar gaat heel weinig van terecht komen, deze mensen komen er niet uit.
Misschien is een enquête ook in onze afdeling wel een goed middel om tot een resultaat te komen. Dan kan je tegenover de gewone liefhebber in ieder geval niet veel fouten maken. Maar het kan ook zo zijn dat het bestuur bang is voor de uitkomst van een eventuele enquête.

Vorige week vermeldde ik in mijn blog dat we een zo goed als nieuwe start gaan maken. Daarop kwamen tot mijn verrassing best een paar reacties. In mijn blog haalde ik aan dat ik op dit moment op het verkeerde paard aan het wedden was. Volgens mij zijn de vernieuwingen niet allemaal verbeteringen gebleken.
In reactie hierop een mail van Frans uit Bergen op Zoom. Frans is volgens mij een fanatiek baasje dat graag alles wil weten en de discussie niet schuwt. Hij laat in zijn mail weten dat hij het niet allemaal goed vind dat er gelijk naar de duiven word gewezen. Dat vind hij de weg van de minste weerstand. Hij denkt ook te weten dat mijn duivinnen vroeger (in de goede oude tijd zullen we maar zeggen) in een ander hok zaten. Misschien is dit wel de reden schrijft hij. Nu Frans, dit is nu net het probleem niet. Je hebt gelijk dat de duivinnen in een ander hok zitten maar over hun resultaten ben ik dik tevreden. Mijn probleem schuilt bij de jonge duiven. Daar zit de laatste drie jaar een beetje de klad in. Volgens mij door een samenloop van mindere kwaliteit en mindere gezondheid is het voor mij zeer moeilijk de laatste drie seizoenen een goede aanwas te garanderen. En juist dit jonge duivenhok is hetzelfde alwaar ik reeds meer dan dertig jaar goed op speel. Het is wel vernieuwd door de jaren heen, maar heeft altijd prima gefunctioneerd.
Dus Frans, ik denk zelf dat ik er niet zover naast zit. Maar blijf in ieder geval naar mij mailen als je denkt mij te kunnen voorzien van goede info.