Ongelooflijk maar heb zelfs wat mails gekregen waarom mijn blog al een paar weken niet is verschenen. Een kleine uitleg is hier misschien wel op zijn plaats. Allereerst was begin september mijn Chinese vriend Chaodong weer eens een weekje in Nederland. Wanneer hij hier is komt het er gewoon niet van tussendoor even een stukje te plaatsen. Toen hij dus weer vertrokken was naar China gingen Marry en ik eens lekker op vakantie. Het werd opnieuw een cruise, beslist onze favoriete manier van vakantie vieren. De Middellandse Zee en dan voornamelijk de Griekse eilanden waren dit keer onze bestemmingen. Want dat is het mooie van een cruise, je bent iedere dag op een andere bestemming. Verveling is dan ook een niet bestaand woord op zo’n reis. Zodoende ben ik bijna drie weken aaneen bezig en/of weg geweest. Om nu uitgebreid op mijn blog te vermelden dat er een hele periode niemand in ons huis is lijkt mij ook niet echt het verstandigste om te doen. Maar we gaan vanaf nu proberen weer met enige regelmaat wat op de blog te zetten.
Eerst een update vanuit China.
Ik heb al eerder vermeld dat het nieuwe vliegveld in Beijing voor veel duivenmelkers problemen veroorzaakt. Binnen een bepaalde straal mogen er geen duiven meer los vliegen en ook mogen er geen wedstrijden georganiseerd worden waardoor de duiven over het vliegveld moeten vliegen om thuis te komen. Kortom rond het vliegveld wordt het onmogelijk gemaakt nog duivensport te beoefenen. Kortgeleden werd bekend gemaakt middels een landkaart in welk gebied deze regels van toepassing zijn. Deze publicatie stond op de grootste duivennieuws website in China. Deze kaart ziet u hieronder, het gearceerde gedeelte daar gelden de eerder vermelde regels voor. Laat dit nu net het gebied in Beijing zijn waar de meeste duivenmelkers wonen. Het is niet meer en niet minder als een complete ramp voor deze mensen. Massaal worden er op dit moment al complete duivenkolonies te koop aan geboden. Voor de wat beteren is dit per website (PIPA style) maar voor de mindere goden vinden deze verkopingen gewoon op straat plaats (vogeltjesmarkt style). Dan zijn er ook nog de one-loft races in deze gebieden die gewoon geen doorgang kunnen vinden. Wat hier de oplossing voor is kan ik niet inschatten maar dit worden natuurlijk financiële debacles. Mocht dit nog niet genoeg zijn om de duivensport een zetje richting afgrond te geven is er ook nog een spelverbod in de maak voor de maand Oktober. Normaal gesproken DE maand waarin het hoogseizoen is, vooral voor alle one-loft en derbyringen races. De reden hiervoor is een heel groot congres van wereldleiders in Beijing. Dan wordt er in China niet moeilijk gedaan. Gewoon verbieden die boel. Daarom gaat er nu in November gevlogen worden. Misschien niet ideaal maar deze mensen roeien gewoon met de riemen die ze hebben en gaan in November concoursen. Bovendien zijn ze daar wel wat gewend als het gaat om de duiven te laten vliegen in mindere omstandigheden. Inversie is daar geen issue.

Een aantal weken terug kwam het volgende bericht vanuit de commissie “Eerlijk spel”:

Na uitvoerig overleg en rijp beraad adviseren wij de besturen van de Secties en Afdelingen om de volgende keuze aan hun leden voor te leggen en op basis van het stemgedrag van hun leden concrete voorstellen in te dienen voor de Ledenraad NPO van 21 december:

Er werden toen vier keuzes voorgesteld die er in het kort zo uitzagen:

Keuzemogelijkheid 1 – Inkorfbeperking op basis van aantallen: Per kadastraal perceel mogen maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aan een wedvlucht deelnemen. Overduiven mogen als invliegduiven meegegeven worden maar nemen niet deel aan de wedvlucht.

Keuzemogelijkheid 2 – Inkorfbeperking op basis van aantallen met lijst deelnemende duiven voor seizoen: Per kadastraal perceel mogen maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aan een wedvlucht deelnemen. Voorafgaand aan het vliegseizoen worden maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aangewezen die aan de wedvluchten mogen deelnemen. Gedurende het vliegseizoen mag niet aangevuld worden met andere duiven. Overduiven mogen als invliegduiven meegegeven worden maar nemen niet deel aan de wedvlucht.

Keuzemogelijkheid 3 – Vliegen in klassen: Geen inkorfbeperking maar spelen tegen gelijkwaardige aantallen (klassen) d.m.v. 3 gescheiden uitslagen, Groot tegen Groot, Klein tegen Klein en volgens de Fondspiegel berekening. Voor uitleg verwijzen we naar bijgaande 2 sheets. Ook zullen we onmiddellijk na het vliegseizoen m.b.t. deze keuzemogelijkheid een pilot uitvoeren binnen de afdelingen 1,5 en 9 en de uitkomsten daarvan zullen we voorafgaand aan de Afdelings- en Sectieledenraad vergaderingen ter beschikking stellen om deze keuzemogelijkheid te kunnen verduidelijken richting de leden.

Keuzemogelijkheid 4 – Niets veranderen: Niets veranderen en alles laten zoals het is.

In ons samenspel werd de koe bij de hoorns gepakt en het bestuur ging hierover in overleg met de clubs. Men wilde zo gauw mogelijk weten hoe de leden van het samenspel Drechtsteden hierover dachten. Alle clubs (zeven) zijn hierover in beraad gegaan en kwamen met de volgende resultaten.

Hierbij de uitslag van de keuzemogelijkheid advies ‘eerlijk spel’:

1633: keuze 2

1705: 1x keuze 4 en de rest keuze 2

1717: 9x keuze 2 en 12x keuze 3

1718: keuze 2 (unaniem)

1738: 5x keuze 1, 13x keuze 2, 1x keuze 3 en 4x keuze 4

1756: 3x keuze 1, 18x keuze 2 en 5x keuze 3

1770: keuze 2

Misschien is ons samenspel niet representatief voor hoe men in geheel Nederland er over denkt maar het is wel zover gekomen door het aanwezig zijn van één van de grootste inkorvers van Nederland. En op zich is dat niet het grootste probleem maar hij heeft ook mee van de beste duiven op dit moment. Het resultaat ziet u hierboven. Op een meer eerlijke manier de degens kruisen is de grootste wens gezien deze stemming.