Volgens mij zijn reglementen er om nageleefd te worden. In de duivensport wordt daar toch enigszins anders mee om gegaan. De reden dat ik dit schrijf komt omdat mij niet echt duidelijk is of het reglement wel enige waarde heeft zoals het nu op papier staat. Meest recent voorbeeld is het toekennen van een eerste prijs aan een duif die in mijn optiek waarschijnlijk wel deze vlucht heeft gevlogen maar niet tegelijk met de concurrentie. Waar gaat het om. Op een heel normale vitesse vlucht wint deze duif de eerste prijs met een voorsprong van ongeveer 150 meter per minuut. Zou dit in club verband zijn zou ik het nog geloven maar dit gebeurde tegen vele duizenden duiven in de afdeling. In eerste instantie heeft het bestuur deze duif uit het concours gehaald. Zij konden ook niet geloven dat er op die vlucht zo’n voorsprong mogelijk was. Trouwens ieder normaal denkend mens zou die mening ook hebben. Bovendien zou je denken dat het een geheel legitieme daad is als je het volgende stukje tekst uit het wedvlucht regelement leest.

Op basis van het in het tweede lid van dit artikel bedoelde onderzoek beslist het Bestuur of de betrokken duif geklasseerd zal worden overeenkomstig de constatering, of dat zij niet voor klassering in aanmerking komt op grond van het feit dat het onwaarschijnlijk is dat de duif in de betrokken wedvlucht zo’n grote snelheid heeft bereikt.

Maar de betreffende liefhebber ging tegen dit besluit in beroep. En zie, volgens het onafhankelijke comité wat hierover een besluit ging nemen moest deze duif toch gewoon op de uitslag komen. Een mooi voorbeeld waarom ik denk dat je dit soort regelementen beter regelrecht in de vuilnisbak moet gooien.

De laatste verkoop van de Dutch Golden Classic was afgelopen zaterdag. Het was die dag prachtig weer en bovendien vond de eerste africhting op deze dag plaats. Mijn verwachting was dat er niet veel volk op af zou komen en het maar goed was dat er nog maar een paar duiven verkocht moesten worden. En inderdaad de opkomst was niet gigantisch. Maar het werd gewoon weer een mooie opbrengst. Voor de laatste 33 duiven werd toch weer iets meer dan 3800 euro geboden. Het totale bedrag kwam hiermee op 32.410 euro (120 gemiddeld). Volgens Wim is dit een record bedrag. Komt nog bij het geld van de verkochte ringen. De deelnemers zijn dus weer verzekerd van een hele mooie prijzenpot. Nu maar hopen dat de jongen gezond blijven en alle hindernissen overleven voordat de prijsvluchten een aanvang nemen. Verder wens ik iedereen veel succes met hun aanwinsten.