De hele week waren de vooruitzichten al dat het koud zou worden. Er waren zelfs bestuurders die zich geroepen voelde om melkers te adviseren toch maar voorzichtig te zijn met inkorven. In België was er zelfs sprake van afgelasting. En in Friesland werd er gezien de te verwachten koude en eventuele (sneeuw/hagel) buien de vlucht ook afgelast. Ik vond het zelf ook verre van ideaal om duiven in te korven. Deze keer moest ik er niet lang over nadenken want zoals de meeste lezers wel weten, ik speel dit jaar niet met oude duiven. Maar als ik wel had gespeeld met de oude duiven had ik er toch geen meegegeven. We krijgen nog vluchten genoeg.
Op zaterdag was het werkelijk schitterend vliegweer . Flink NO windje maar wel was het steenkoud. Maar daar geven de duiven blijkbaar niet om want het werd een mooi vluchtverloop. De eerste duiven rond de 1250 mpm en een concoursduur van 16 minuten. Er zullen best een aantal vluchten dit jaar komen dat het verloop wat minder zal zijn. Met dit prachtige weer zijn het altijd de betere melkers die op de uitslag de dienst uit maken. Maar wat mij ook altijd opvalt is dat hoe mooier het weer hoe slechter de zogenaamde grote fond duiven naar huis komen. Deze week was het wel uitzonderlijk hoe de fond mannen hun duiven thuis kregen. U wilt bewijs ?
In ons samenspel is er al jaren een speciale dubbeling in de uitslag waaraan alleen grote fond spelers kunnen deelnemen. De vlucht van deze week was vanuit Quievrain 170 kilometer ver en 564 duiven in concours bij de fondmannen. In de uitslag vliegen deze duiven in de F klasse. Van deze 564 fond duiven wint de 1e geklasseerde in de totale uitslag de 255e prijs tegen 2192 duiven. De 2e fond duif wint de 436e prijs. In totaal staan er 5 duiven in de totale uitslag.
We vliegen ook nog eens in A B en C klasse. De laatste prijs in de A klasse zit ongeveer gelijk als de 1e in F.
In de totale uitslag zit de eerste duif ongeveer 10 minuten eerder in de klok dan de eerste F duif en in totaal staat het concours 16 minuten open.
Bij de F klasse, ondanks dat ze al 10 minuten later starten staat het concours daarna nog 32 minuten open. En dan zijn er nog melkers die beweren dat het niet uitmaakt tegen wie of waar dat je vliegt.
En het vreemdste is nog dat het niet zo is dat deze duiven het moeilijk zouden hebben om thuis te geraken, dat is helemaal niet zo. Ben zelf deze vlucht duiven gaan wachten bij de Gebr Bras. Deze mannen hadden heel de vliegploeg mee, 98 eenheden. Ook zij konden niet op de totale uitslag geraken. Als dan eenmaal de eerste duif daar arriveert volgen ze elkaar op alsof ze aan de voordeur gelost werden. Zomaar 3 4 en 5 duiven tegelijk was geen uitzondering.
Nog wat info over de pilot in Zeeland.
Allereerst wat er te lezen was op de NPO site:
Ondertussen heeft iedereen wel meegekregen dat er een Pilot in Zeeland is gestart. Na verkennende gesprekken in de zomer van 2018 en goede samenwerking heeft dit in maart 2019 – tijdens de ledenvergadering van Afdeling Zeeland – geleid tot positieve besluitvorming. Op dit moment is de Pilot, o.a. in de cloud werken (noodzakelijk om moderne technieken als bijvoorbeeld live melden te gebruiken) en bijbehorende uitrol in volle gang.
Met goede voorbereidingen heeft het eerste NIC/ZLU centrum de Nishoek een grote stap gemaakt. In de komende weken worden vervolgstappen gezet, waarna de andere inkorfcentra volgen. De Pilot is bedoeld om in Zeeland te laten zien wat er kan, welke gevolgen er zijn, eventuele kinderziektes op te lossen en om te vast te stellen hoe een en ander verder kan ontwikkelen. Tijdens de Pilot wordt duidelijk wat de duivensport nodig heeft en wat nu al tot de mogelijkheden behoort. Hoe automatisering het werk kan doen en middels efficiënt organiseren en het instappen en actief betrekken van partners krijgt de moderne duivensportbeleving in 2019 gestalte. We hebben het dan concreet over live inkorven, live melden, live aankomsten registreren, live lossen. Uiteindelijk is het mogelijk om een vlucht real time, live te volgen, ook voor de rest van Nederland. Zo kan iedereen zien wat de mogelijkheden zijn.
Wat van belang is dat wij een organisatie zijn die draait op vrijwilligers. Vrijwilligers moeten elkaar helpen om de zaken soepel te laten verlopen en elkaar op de verantwoordelijkheden te wijzen en met name dingen gezamenlijk doen.
De komende jaren krijgt de inrichting van GPS2021 gestalte. Wij zijn content met de partners die deze Pilot mogelijk maken, omdat zij in alle vormen en mogelijkheden partnership laten zien. Ook voor de rest van duivensport minnend Nederland investeren zij in de toekomst, waarbij de liefhebber centraal staat. Het doel is om technologie te introduceren, waarbij betaalbaarheid van de sport een randvoorwaarde is. Zoals al genoemd wordt deze Pilot mogelijk gemaakt met de partners, maar sluiten natuurlijk niemand uit om dezelfde stappen te maken. We hebben wel partners nodig die volledige betrokkenheid, inzet en verantwoordelijkheid tonen en die bereid zijn te investeren.
In deze fase zijn de partners op het gebied van de automatisering intern Bricon, Benzing en Compuclub. Op gebied van Transport is dat de vervoerder Bauwens. Ook een aantal andere partners wordt binnenkort zichtbaar wanneer het eerste GPS2021 Duivensportbelevingscentrum gerealiseerd gaat worden. En met de Zeeuwse werkgroepen wordt het GPS2021 abonnementsmodel ontwikkeld ten behoeve van de Nederlandse uitrol.
De bovenstaande punten uitrollen in de Pilot is juist bedoeld in het duivensportveld en het spel om in de praktijk te laten zien hoe het kan en hoe het kan werken. Dit staat los van de partijen die in een definitieve fase gaan meedoen. De genoemde partijen die deelnemen aan de Pilot maken deze pilot namelijk mogelijk.
Daarnaast kwam er nog een mail binnen vanuit één van de
pilot verenigingen, en die zag er zo uit:

Zierikzee 11-4-2019
Duivenliefhebbers van Nederland LET OP WAAK VOOR UW HOBBY/SPORT
Zoals jullie wel zullen weten zijn wij in Zeeland pilot voor GPS 2021.
Nu wil ik voorop stellen dat er in het GPS2021 best wel goede plannen staan die onze sport voor de toekomst vooruit kunnen helpen.
Maar op één punt slaat het NPO bestuur en het bestuur van de afdeling Zeeland de plank volledig mis. En dat betreft het kloksysteem, wat aan de orde is, is dat elk NPO lid zijn huidige systeem niet meer kan gebruiken bij invoering van GPS 2021, omdat deze niet meer aan de eisen van de NPO zouden voldoen. De NPO wil namelijk een kloksysteem gaan invoeren waarbij alle gegevens direct naar een database worden verstuurd, en ook dat je de duiven middels GPS op je laptop/computer kunt volgen op de reis terug naar huis. Vervolgens gaan ze elk lid van de NPO verplichten om zo’n systeem af te nemen, en ook verplichten middels een maandelijks abonnement dit te gaan betalen.
Systemen kopen kan niet meer, ze schrijven zelfs dat ze de prijzen dermate oninteressant gaan maken dat kopen geen optie is. Dit zouden dan 4 verschillende abonnementen worden het verschil zal wel zitten in onderstaande (npo bijdrage,vaste voetring aantal ?,chipringen aantal ? en het systeem aantal antennes en bijbehoren ? ) Op onze afdelingsvergadering zijn daar vragen over gesteld en de voorzitter NPO gaf aan dat dit eerder € 40 zou zijn dan € 15 per maand. Na enkele weken vragen om meer duidelijkheid voor onze leden, wat niet kwam. Ben ik op eigen iniatief een actie begonnen voor onze vereniging omdat ik vind dat de leden recht hebben om te weten wat hun boven het hoofd hangt. Deze wisten namelijk nog helemaal van niks. Wij zouden als tweede vereniging na de Nishoek de pilot gaan draaien eind mei .
Ik heb 30 leden aangeschreven en 17 ervan hebben gereageerd, 16 waren tegen het besluit zoals dat er nu lag, 1 lid wilde het nog afwachten. Van de 16 gaven er 4 aan te zullen stoppen met de duivensport en 2 zouden alleen nog ZLU spelen. Ik heb nog geen enkel lid gehoord die dit systeem zou willen. Gelukkig is het gelukt om onze vereniging uit de pilot te halen. Het komt er op neer dat neem je het systeem niet dan ben je bij de NPO uitgevlogen. En zijn er liefhebbers die wel zo’n systeem willen om hun duiven te kunnen volgen op hun reis, prima maar ga niemand verplichten om een dienst af te nemen die ze niet willen.
Als je op de Google GPS 2021 intikt , beleidsnotitie aanklikt, dan bij aandachtspunten:
1. De duivenliefhebber moet centraal staan
2. De organisatie moet dienstbaar zijn aan de duivensport en bestuurders/werknemers/vrijwilligers moeten zich steeds afvragen, voor wie we het doen, namelijk de duivenliefhebber; enz,enz,enz
Als u nog meer wil weten zoek het maar op, en verbaas u.
De besluiten die nu hier voor Zeeland zijn genomen stroken finaal met de aandachtspunten die Prof.Mr.M Olfers aangeeft. Dit levert geen leden op maar KOST leden. Ik wil met dit schrijven de liefhebbers van de afdelingen die nog gaan volgen waarschuwen voor het fenomeen kloksysteem
GPS 2021, zodat u wel voorbereid bent op het een en ander, maar ook de liefhebbers in Zeeland oproepen om deze waanzin een halt toe te roepen.
Mijns inziens gaat dit onze mooie hobby/sport kapot maken.
Met vriendelijke groet,
John van der Linde
Zierikzee