Wij als vereniging waren het eigenlijk wel een beetje zat. Iedere week hetzelfde liedje door Jan en Alleman, maar je hoorde nergens dat er naar een oplossing werd gezocht. Het probleem is natuurlijk de massa inkorving. We waren van lieverlee gewend aan liefhebbers die iets meer dan 100 duiven inkorven. Maar nu werd er een stapje verder gegaan. Met als uitschieter natuurlijk bijna 400 duiven door één liefhebber op één vlucht. Als dit zo door gaat blijft er echt niets over voor de concurrentie, want deze mannen hebben ook nog eens hele goede duiven in huis. Het eindresultaat op deze vlucht was de eerste 47 prijzen voor één en dezelfde man. Onze vereniging heeft daarom besloten niet zomaar zonder slag of stoot aan deze nieuwe duivensport ten onder te gaan en hebben daarom dit voorstel gelanceerd. Hieronder een kopie van de brief die we allereerst aan ons samenspel hebben gestuurd. Van daaruit hopen we zoveel medestanders te krijgen dat dit voorstel onverkort naar de afdeling wordt doorgestuurd.

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Geacht bestuur en leden,

Wij, de leden van de D.C.&.V.B. zijn van mening dat er een inkorfbeperking moet komen.
Het is op dit moment wel duidelijk dat de aantallen ingekorfde duiven compleet uit de hand aan het lopen zijn.
Als het zo door blijft gaan is de garantie voor een langdurige toekomst voor de duivensport niet echt aan de orde.
Wij zijn ook van mening dat er niet langer gewacht kan worden met maatregelen en daarom komen we met het volgende voorstel:

Voor ieder adres/coördinaat geldt het volgende:
Bij aanvang van het oude duiven seizoen krijgt de vereniging een lijst met 50 duiven.
Hiermee wordt het ganse seizoen waaraan deze oude duiven kunnen meedoen afgewerkt.
Bij aanvang van het jonge duiven seizoen wordt een lijst van 60 duiven ingeleverd.
Hiermee wordt het ganse seizoen waaraan deze jonge duiven kunnen deelnemen afgewerkt.
Iedere andere duif kan mee als training maar neemt niet deel aan het concours.
Combinaties van verschillende leden op één adres in de breedste zin van het woord en doel, hetzij familie of anderszins, kunnen tezamen met één ploeg duiven aan de start komen, 
er zijn anders makkelijk varianten te vinden.

Wij zijn tot deze aantallen duiven gekomen door te kijken wat er nu gemiddeld bij de start wordt ingekorfd op de eerste vlucht met de oude en jonge duiven. Het gemiddelde op beide disciplines scheelde nog niet eens zoveel . Op beide disciplines werden ongeveer per liefhebber gemiddeld 30 duiven in concours gezet.

Wij zijn van mening dat dit voorstel niet alles omvattend is maar wel een eerste aanzet om deze winter spijkers met koppen te slaan.

Hopelijk wilt u dit voorstel ook in uw vereniging behandelen en mocht u het er mee eens zijn doorsturen naar uw samenspel voor verdere behandeling bij de afdeling.

Bij voorbaat dank voor u medewerking.

Bestuur en leden Dordtse Bond.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Deze brief is ook aan alle verenigingen verzonden waarvan wij aan het mailadres konden komen. Daarmee hopen wij een groter draagvlak te krijgen voor ons voorstel. Verrassend waren de al vele reacties op deze mail. Meerdere reacties gingen vooral over het aantal duiven wat het dan zou moeten worden. Kijk, mocht ons voorstel de afdelingsvergadering bereiken dan kan altijd nog over een aantal duiven worden gediscussieerd, maar zoals het er nu voorstaat houden wij ons aan het aantal duiven wat in ons voorstel staat.

Dit keer een kort stukje in mijn blog maar wel één die denk ik verrassend is voor de lezers.