Vandaag de allereerste algemene ledenvergadering van de secties bezocht. Deze vergadering had mijn interesse, vooral omdat ik benieuwd was wat er gedaan werd met het ingediende voorstel van mijn vereniging aangaande inkorfbeperking. Daarom mijn bezoek aan Papendal op deze mooie zaterdag.
Alle vier de secties hadden op deze dag een ledenvergadering. Mijn interesse ging vooral uit naar de secties Vit/Midfond en Jonge duiven. Het mooie aan deze sectie vergaderingen is dat je als individueel lid een voorstel kan doen en er dan op de vergadering door gelijkgestemden wordt beoordeeld of het voorstel belangrijk genoeg is behandeld te worden op de ledenvergadering van het NPO. Hiermee wordt getracht om ieder lid bij de besluitvorming te betrekken. Volgens mij een prima streven en als ik het goed heb begrepen heeft iedere sectie twee stemmen op de NPO vergadering. Dus een besluit nemen hangt niet alleen af van de door ons gekozen kiesmannen. Of deze werkwijze ook in de nabije toekomst uitkomst gaat bieden is nog een groot vraagteken. Maar het is een werkwijze die dichter bij de echte liefhebber komt dan voorheen.
De eerste sectie die aan de beurt was waren de vitesse/midfond spelers. Er waren 65 leden aanwezig die zich hadden aangemeld voor deze sectie.
Het sectie bestuur presenteerde een vliegprogramma en daar mocht men over discussiëren.
Daaruit volgde een eerste stemming. Die stemming ging over de weekenden waarin zowel een Vit als een MF was geprogrammeerd. Daarvan werd gevonden dat dit niet wenselijk was. Voor een dubbelvlucht waren 19 stemmen. Tegen een dubbelvlucht waren 31 stemmen. Er zou dus een programma worden gepresenteerd zonder dubbelvluchten met nagenoeg dezelfde afstand.
Ook werd er gestemd of sector vluchten op de midfond wel wenselijk waren. Een deel van de aanwezigen vond het wel een extra aanvulling. Een ander deel vond een midfondvlucht van 300 kilometer niet wenselijk in een sector met een breedte van 200 kilometer. Dus er kwam een stemming. Voor de sector vluchten stemden 14 aanwezigen. Tegen stemmen waren er 27 en met maar liefst 24 blanco stemmen werden de sector vluchten op de midfond niet wenselijk gevonden.
Door deze stemmingen werd het vliegprogramma op een paar plekken veranderd en werd dit ook weer in stemming gebracht. Het vliegprogramma werd aangenomen met 39 stemmen voor en 7 tegen. Opnieuw waren er 19 stemmen blanco. Duidelijk was de daadkracht van een groot deel aanwezigen thuis op het nachtkastje blijven liggen.
Voor het nationale kampioenschap Vitesse werd als minimum afstand 100 km aangehouden. Toch wel iets waar de afdelingsvergaderingen rekening mee moeten houden wanneer een vliegprogramma wordt gepresenteerd voor komend seizoen.
Tweede sectie op deze dag die vergaderde was de sectie Dagfond. Hiervoor waren 50 sectieleden aanwezig. Opvallend vond ik dat dit toch wel een andere ploeg mensen was dan die van de sectie Vit/MF. Ik had gedacht dat dit toch in hoofdzaak dezelfde leden zouden zijn. Niet dus, maar ik heb het wel meer bij het verkeerde eind.
In deze sectie werd alleen maar gestemd over het vliegprogramma. En deze stemming was bijzonder duidelijk, 45 voor 3 tegen en 2 blanco. De commissie zal hun werk goed hebben gedaan denk ik dan zo maar. Aan de andere kant is dit ook niet zo moeilijk. Je programmeert zes vluchten van 500 t/m 650 km in iedere sector. En als je dan ook nog de datum hebt van de eerste vlucht is het iedere twee weken een vlucht invullen en je bent er.
Een vraag waar de nationale Chateauroux was gebleven werd beantwoord als zou die te ver zijn voor de noordelijke helft van Nederland en daarom werd veranderd in Bourges. De programmering als laatste vlucht van deze cyclus werd ook niet als ideaal gevonden. Men had liever gezien dat dit werd vervlogen in het begin van Juni.
De sectie jonge duiven was toen aan de beurt. Ook hier opnieuw een nieuwe lichting sectieleden die hun opwachting maakten. Eigenlijk is dit een hele goede zaak dat er per sectie werd vergaderd. Bij de gebruikelijke vergadering zoals wij die van oudsher hebben gaan grote fondspelers meepraten over het gewone programma en gaan andersom vitesse mannen ook over dingen zitten beslissen waar ze zich eigenlijk niet mee moeten bemoeien.
Dus ook in deze sectie kwamen weer de specialisten aan het woord.
34 man sterk was hier de opkomst. De eerste stemming hier was eigenlijk een beetje uitzonderlijk. Dit sectiebestuur was namelijk van mening dat er sanctiebeleid moest komen. Met andere woorden als er afspraken werden geschonden moest daar een sanctie op kunnen volgen. Op dit moment wordt iedere geschonden afspraak een beetje bestraffend toegesproken en wordt er verder gegaan met de orde van de dag. Deze sectie wil daarin duidelijkheid, en vooral afspraak is afspraak.
Er werd gestemd en daar waren er 25 voor, 8 tegen en 1 blanco. Dus men gaat proberen een
sanctiebeleid te bewerkstelligen.
Daarna werd een vliegprogramma voor de jonge duiven gepresenteerd. In dit programma werd al gestart het eerste weekend van Juni en liep door tot half september. Dat vroege begin werd gedaan om de jongen reeds wat ervaring te geven voordat de echte zomerdagen met 30 plus graden op de kalender komen en de eerste vlucht zou minimaal 100 kilometer moeten zijn.
Met dit programma zouden er ook twee nationale kampioenschappen komen. Een Vitesse kampioenschap plus een Midfond kampioenschap. Voor beide kampioenschappen zijn 5 vluchten waarvan er dan vier tellen.
De langste drie vluchten op de Midfond worden sector vluchten.
Dit vliegprogramma werd door de sectieleden goed bevonden. De stemming werd 30 voor, 3 tegen en 1 blanco. Voor de jonge duiven specialisten dus een prima programma.
Veel reacties via de mail aan deze sectie ging over het herstellen van de nationale vlucht vanuit Orleans. Uiteraard werd na wat heen en weer gepraat ook hier een stemming over gehouden. Hier was ook een overgrote meerderheid voor het opnieuw in leven roepen van de grote nationale Orleans. De stemming was ook hier duidelijk, 28 voor, 3 tegen en 3 blanco.
Alles overziend was deze sectie ledenvergadering volgens mij een mooi podium om als individueel lid je mening te ventileren en je voorstel te verdedigen.
Vanwege een andere afspraak was het voor ons niet mogelijk om ook bij de marathonsectie te blijven, dus hier weet ik niets van.
Inkorfbeperking.
Ook hier werd op deze sectie ledendag nog zijdelings aandacht aan besteed. Eigenlijk werd hier gelijk de dag mee opgestart. Door de overweldigende belangstelling vanuit het land ( er waren al 70 reacties binnen bij de verschillende secties ) en dat het ook zeer hoog op de agenda staat deze winter bij menige afdeling, werd besloten dit te laten behandelen door de pas opgerichte werkgroep “Eerlijk Spel”. Vanuit deze werkgroep kunnen we binnenkort een uitnodiging verwachten om deze problematiek te bespreken. Waarschijnlijk gaan die dan ook gelijk met een voorstel komen. Zo heb ik het in ieder geval begrepen dat het zal gaan. Meer duidelijkheid gaan we wel horen via de nieuwsbrief van de NPO. Er werd mij vertelt dat het heel hoog op de prioriteitenlijst staat. Dus afwachten maar.