Al een paar seizoenen speelt er een probleem dat heet massa inkorvers. Daar is geprobeerd een oplossing voor te verzinnen maar geen bestuurder die er zijn vingers aan durfde te branden. Na twee winters van vooruit schuiven werd er besloten om de leden op te roepen met voorstellen te komen over van alles en nog wat. Natuurlijk werden er de meeste voorstellen ingediend over het wel of niet gaan beperken van aantallen deelnemende liefhebbers. In totaal waren maar liefst 353 verschillende voorstellen die om aandacht vroegen. Daar is deze zomer waarschijnlijk over gebrainstormd en werd er besloten nogmaals de leden te vragen om zelf met een oplossing te komen. Daarom zijn de bestuurders nu gekomen met een enquête waarin vier opties worden voorgeschoteld. Het volledige stuk dat werd gepresenteerd op de NPO website staat hier onverkort onder, het luid als volgt:

19.08.2019 Aan de besturen van de Secties, Afdelingen, Platforms en NPO

Betreft: Advies Werkgroep Eerlijk Spel ten behoeve van in te sturen voorstellen voor de Ledenraad NPO van 21 december

Geachte bestuursleden,

Zoals jullie weten hebben we als werkgroep eind vorig jaar vanuit de Secties de opdracht gekregen ons te buigen over het thema “Eerlijk Spel”.

De 353 voorstellen die door de leden zijn ingediend hebben we als uitgangspunt genomen om tot onderstaand advies te komen.

Na uitvoerig overleg en rijp beraad adviseren wij de besturen van de Secties en Afdelingen om de volgende keuze aan hun leden voor te leggen en op basis van het stemgedrag van hun leden concrete voorstellen in te dienen voor de Ledenraad NPO van 21 december:

Keuzemogelijkheid 1 – Inkorfbeperking op basis van aantallen: Per kadastraal perceel mogen maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aan een wedvlucht deelnemen. Overduiven mogen als invliegduiven meegegeven worden maar nemen niet deel aan de wedvlucht.

Keuzemogelijkheid 2 – Inkorfbeperking op basis van aantallen met lijst deelnemende duiven voor seizoen: Per kadastraal perceel mogen maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aan een wedvlucht deelnemen. Voorafgaand aan het vliegseizoen worden maximaal 40 oude en 60 jonge duiven aangewezen die aan de wedvluchten mogen deelnemen. Gedurende het vliegseizoen mag niet aangevuld worden met andere duiven. Overduiven mogen als invliegduiven meegegeven worden maar nemen niet deel aan de wedvlucht.

Keuzemogelijkheid 3 – Vliegen in klassen: Geen inkorfbeperking maar spelen tegen gelijkwaardige aantallen (klassen) d.m.v. 3 gescheiden uitslagen, Groot tegen Groot, Klein tegen Klein en volgens de Fondspiegel berekening. Voor uitleg verwijzen we naar bijgaande 2 sheets. Ook zullen we onmiddellijk na het vliegseizoen m.b.t. deze keuzemogelijkheid een pilot uitvoeren binnen de afdelingen 1,5 en 9 en de uitkomsten daarvan zullen we voorafgaand aan de Afdelings- en Sectieledenraad vergaderingen ter beschikking stellen om deze keuzemogelijkheid te kunnen verduidelijken richting de leden.

Keuzemogelijkheid 4 – Niets veranderen: Niets veranderen en alles laten zoals het is.

Ons voorstel is dus om de leden van de Secties en Afdelingen een keuze te laten maken uit bovengenoemde 4 opties en op basis van de keuze van de meerderheid een concreet voorstel per Sectie en Afdeling in te dienen voor de Ledenraad NPO
van 21 december zodat tijdens deze Ledenraad door alle bestuursleden een beslissing genomen kan worden ten behoeve van het vliegseizoen 2020.

Uiteraard staan wij als werkgroep ter beschikking voor vragen of nadere uitleg.

We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en verblijven,

Met vriendelijke sportgroeten,

Werkgroep Eerlijk Spel Bob Berendsen – sectie vitesse/midfond Arie Heezen – sectie marathon Boris Dirks – platform jong Marc Palinckx – sectie jonge duiven

Voor mij persoonlijk brengen keuze mogelijkheden 1 en 2 beiden al heel veel plezier terug voor heel veel liefhebbers. En mijn voorkeur zou dan nog uitgaan naar keuzemogelijkheid 2. Dat creëert een zekere mate van eerlijkheid en gelijkheid onderling.
Keuzemogelijkheid 3, die voorstelt om in klassen te gaan vliegen is volgens mij best te begrijpen door de computer die het moet uitrekenen maar dan houdt het daar gelijk wel mee op. Men gaat kijken hoeveel duiven er in concours staan daar wordt een som op los gelaten die uitmaakt in welke uitslag je die week geplaatst wordt. Het is heel goed mogelijk dat je deze week in de kleinste deelname uitslag staat en de volgende week in de middelste deelname uitslag staat ondanks dat je hetzelfde aantal duiven hebt ingekorfd. De berekening hoeveel duiven je mee moet hebben die week om in de kleine melkers uitslag te komen wordt pas gemaakt als men de totaaldeelname weet. Kijk maar eens goed naar de berekening zoals de keuzemogelijkheid die voorschrijft. Volgens mij een niet erg werkbaar voorstel, maar wie ben ik.

Geen inkorfbeperking maar spelen tegen gelijkwaardige aantallen (klassen) d.m.v. 3 gescheiden uitslagen dus Groot tegen Groot, Klein tegen Klein en volgens de Fondspiegel berekening.

– klassegrens voor uitslag 1 of uitslag 2 wordt bepaald door 1,5 x het gemiddelde aantal duiven

Voorbeeld 1: Quiévrain 12.335 duiven in concours door 617 liefhebbers = (12.335/617) x 1,5  30 duiven Uitslag 1: alle liefhebbers die 1 t/m 30 duiven hebben ingekorfd Uitslag 2: alle liefhebbers die 31 duiven of meer hebben ingekorfd

Voorbeeld 2: Nanteuil 9.617 duiven in concours door 592 liefhebbers = (9.617/592) x 1,5  25 duiven Uitslag 1: alle liefhebbers die 1 t/m 25 duiven hebben ingekorfd Uitslag 2: alle liefhebbers die 26 duiven of meer hebben ingekorfd

– Dus 2 klasse uitslagen met klassering binnen de klasse en zichtbare klassering in de totaal uitslag – Daarnaast een klasseringskolom volgens Fondspiegel berekening/grootmeesters – Minimum deelgetal is 1/3 van het gem. aantal duiven met een absoluut minimum van 3 (A. Coolen)

En natuurlijk keuzevoorstel 4:

We drinken een glas, doen een plas en alles bleef zoals het was!

Maar tot slot nog dit, wil je je stem laten horen zorg dan dat je stem niet verloren gaat en maak je bestuur er op attent dat ze actie gaan ondernemen. Zoals het er nu voorstaat is het buigen of barsten. Laten we alles weer voorbij gaan zoals het water langs Dordt, zeg er dan nooit meer wat over en leer er dan mee leven dat we overspoeld worden door de massa inkorvers.

Iets geheel anders. Afgelopen week heb ik de duiven voor de Golden Ten op de foto laten zetten bij Falco Ebben. Op dit moment één van de beste duivenfotograven die er nog zijn. Maar ook één van de beste jonge duiven specialisten van Nederland. Op de vierkante meter weet hij zijn duifjes zo te motiveren dat er haast niet tegen te vliegen is. Ik heb nog een paar van die kampioentjes mogen bekijken en wat opviel was de op dit moment van het seizoen nog aanwezige super gezondheid . Als ik dit vergelijk met mijn eigen duiven op dit moment is het dag en nacht verschil. Ongetwijfeld zijn er nog veel meer liefhebbers die zeggen dat hun duiven waarschijnlijk dezelfde conditie hebben. Dat is dan wel leuk maar op de uitslag zie ik dan dat ze niet dezelfde kwaliteit aan duiven op hun hok hebben. En dat de duiven van Falco op dit moment de gezondheid koppelen aan kwaliteit werd duidelijk met de volgens mij nog zelden of nooit vertoonde uitslag dit weekend. Het was een vlucht vanuit Quievrain, voor hem 209 kilometer. Er waren 5139 duiven in concours waaronder 14 van Falco. Deze 14 wonnen alle 14 prijs. En dat zag er zo uit: 1-2-3-4-5-7-8-9-10-92-168-206-525-529. En de klep kon dicht. Voor de Gouden Duif was het resultaat 1-7 en 10. Super gewoon.

Waar het ook super ging was in het Belgische Pulle bij mijn vrienden Jan en Rik Hermans. Daar werd hun jong duifje genaamd “FRIENDLY” ( heb ik het goed zo Jan ) voor de derde keer op rij van een nationale vlucht super vroeg geconstateerd. Met deze uitslagen gaat ze fier aan de leiding om Nationale Asduif te worden in België. Het zullen nog een paar spannende weekjes worden eer de laatste vlucht is vervlogen maar voorlopig staat ze in poll position.